Loolee Bovenlopen


Schoon water is dé basis voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. De Kaderrichtlijn Water is het belangrijkste wettelijke kader voor een goede waterkwaliteit.

Het project Loolee bovenlopen bestaat uit drie beken: de Spikkersbeek bijSaasveld, de Middensloot bij Weerselo en de Fleringenmolenbeek bij Albergen. De beken voldoen nog niet aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), met name op het gebied van vispasseerbaarheid en oeverinrichting. Om aan de doelen te voldoen gaan wij werken aan de vispasseerbaarheid van de stuwen en gaan wij de oevers natuurlijker inrichten. Het water moet een goed leefgebied zijn voor planten en dieren.

Het klimaat verandert en dat merken we, ook in Twente. Hoosbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd zorgen voor wateroverlast en in de zomerperiode zien we langere perioden van droogte. Met als gevolg schade voor landbouw en natuur. In de toekomst krijgen we vaker te maken met deze weersextremen. Daarom gaat het waterschap samen met de omgeving onderzoeken hoe we de beken in de Loolee bovenlopen hierop kunnen aanpassen.

Ook gaan wij onderzoeken hoe we in dit gebied het water vast kunnen houden in de bodem en haarvaten van het watersysteem. Dat doen wij onder de titel Haarvaten op Peil. In dit project investeren wij in maatregelen om ons bodem- en watersysteem weerbaar te maken en de waterbeschikbaarheid te verbeteren. Dit doen we samen met de omgeving.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Pieter Jelle Damsté.

Pieter Jelle Damsté

Pieter Jelle 1

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie