Sfeerimpressie herinrichting Schoonebeekerdiep


Natuurzone Schoonebeekerdiep

kaart met vispassages breed

Bij locatie 2 en 5 ligt een stuw met een bestaande vispassage. Dit betreffen zogenoemde vistrappen. Wanneer het nodig is, wordt deze geoptimaliseerd. In het tracé van locatie 8 ligt een stuw waar vissen nog niet kunnen passeren. Hier wordt een nieuwe vispassage aangebracht.

Deelgebied 1,3b,4 en 6

Vissenbossen: op één of meerdere locaties (om de 400/500 meter) wordt er een vissenbos van 6 strekkende meter aangelegd. Dit betreft takken, vastgezet tussen palen,welke in een inham in de bestaande oever wordt aangelegd. Het vissenbos biedt beschutting aan met name jonge vis.

Deelgebied 3a

Plas-/drasoever waarbij de oever tot aan de bestaande bomenrij wordt gegraven. Minimale diepte is 20 cm bij winterpeil. Aanpassingen betreffen enkel de oever. In verband met de beperkte ruimte blijft het talud gehandhaafd. Het beekprofiel blijft gehandhaafd.

A. Plas-drasoever

B. Talud,1:2

C. Beheerpad

Deelgebied 8

Plas-/dras oever waarbij de oever een aantal meters wordt verbreed. Om het natuurlijk te maken zal de breedte van de plas-/drasoever en het talud variëren. Minimale diepte 20cm bij winterpeil. Aanpassingen betreffen enkel de oever. Naast de plas dras oever wordt er een flauw talud aangebracht. Het beekprofiel blijft gehandhaafd.

A. Plas-/drasoever, 2 tot 6 meter

B. Talud, 1:5/1:7

C. Beheerpad

Deelgebied 2

Slenk, waarbij het middelste deel permanent water bevat, en waarbij de flauwe oevers zorgen voor veel natuurwaarde. De slenk zorgt voor een stilstaande waterzone die gevoed wordt door de beek middels een duiker.

A. Water
B. Flauwe oever, 1:5/1:10

Deelgebied 7

Slenk, waarbij het middelste deel permanent water bevat, en waarbij de flauwe oevers zorgen voor veel natuurwaarde. De slenk zorgt voor een stilstaande waterzone die gevoed wordt door de beek middels een duiker.

A. Water

B. Flauwe oever, 1:5/1:10