Bouwkundige staat van stuw Junne dit jaar onderzocht

Gepubliceerd op 22 mei 2023

Waterschap Vechtstromen gaat deze zomer de stuw in de Overijsselse Vecht bij Junne inspecteren. Hiervoor gaan we onder andere gespecialiseerde duikers inzetten. Uit de inspectie moet duidelijk worden wat de bouwkundige staat is van het meer dan een eeuw oude bouwwerk en haar fundering. Op basis van de inspectieresultaten nemen we een besluit over wat ons te doen staat om de stuw veilig te houden en toekomstbestendig te maken.

Een goed beeld vormen van hoe de stuw erbij ligt

Voor de inspectie met duikers hebben we een bedrijf in de arm genomen dat is gespecialiseerd in onderwaterinspecties. De inspectie vindt plaats op een moment dat de Vecht weinig water afvoert en zonder dat een droogzetting nodig is. Voor de inspectie moeten de drie kleppen van de stuw in de hoogste stand worden gezet, zodat er geen water over de stuw gaat. Het water van de Vecht stroomt in de tussentijd ongestoord door de nevengeul. We houden ons bij de inspectie ook aan natuurwetgeving. Daarom laten we opnieuw een ecologische check uitvoeren en starten we pas met de inspectie zodra de regelgeving met betrekking tot flora en fauna dit toelaat.

De inspectie duurt naar verwachting 3 tot 4 weken. Daarna worden de verkregen gegevens en monsters uit de fundering verwerkt en kan een beeld worden gevormd van hoe de stuw erbij ligt. Op basis daarvan bekijken we welke vervolgstappen nodig zijn.

Permanente droogzetvoorziening nog steeds een optie

Het waterschap wil een permanente droogzetvoorziening bij de stuw bouwen. Daarmee kan de stuw eenvoudig worden drooggezet wanneer dat gewenst is. Bijvoorbeeld voor inspecties, bij herstelwerk aan de stuw of bij nieuwbouw, bij herstelwerk aan of rond de fundering of bij onvoorziene onderwatercalamiteiten aan de stuw.
De procedure om deze permanente droogzetvoorziening te mogen bouwen loopt nog. We gaven eerder aan dat we niet met bouwwerkzaamheden beginnen zolang die procedure loopt. Dat blijft zo. De noodzaak om via een inspectie helder te krijgen hoe de stuw erbij ligt wordt echter steeds groter. Daarom kiest het waterschap nu voor een inspectie via duikers.

Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden

Pas wanneer de inspectieresultaten bekend zijn, kan het waterschap beoordelen wat er aan de stuw moet gebeuren en kan een tijdspad worden uitgezet. De verwachting is dat werkzaamheden op zijn vroegst medio 2024 beginnen. In de tussentijd heeft de stuw regulier onderhoud nodig om goed en dus veilig te kunnen functioneren. Daarom is het waterschap van plan dit jaar de cilinders die de drie in hoogte verstelbare kleppen van de stuw aansturen 1 voor 1 te reviseren. Daarmee ondergaan de cilinders de noodzakelijke verbeteringen zodat voor het hoogwaterseizoen van komend najaar het onderhoud op de aandrijving en aansturing op orde is.