Stuw Junne


Als waterbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van de stuw in Junne. Door de ouderdom van de stuw en naar aanleiding van de problemen met stuw De Haandrik in 2018, hebben we gerede zorgen over de staat van de stuw bij Junne. We willen een vergelijkbare situatie zoals bij De Haandrik voorkomen. Daarom willen we weten wat de staat van de stuw is, zodat we kunnen beoordelen of renovatie mogelijk is.

Om de technische staat van de stuw te kunnen beoordelen moeten we de stuw zowel boven als onder water onderzoeken. De onderzoeken boven water zijn al grotendeels uitgevoerd. Om het deel onder water te onderzoeken, moet de Vecht ter plaatse van de stuw drooggezet worden. Dit doen we stapsgewijs, buiten het hoogwaterseizoen. Het hoogwaterseizoen loopt van oktober tot april.

Brug

Bovenop de stuw ligt een brug. De brug is niet geschikt voor zwaar verkeer en nu alleen toegankelijk voor auto’s, fietsers en voetgangers. Gemeente Ommen gaat bezig met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe brug.

Omgevingsmanager

Gemeente en waterschap hebben de samenwerking opgezocht in de afstemming en communicatie met alle mensen, partijen en bedrijven die in de omgeving van de brug en stuw wonen en werken. Hierbij is een omgevingsmanager aangesteld. Haar contactgegevens vindt u onder het kopje projectinformatie.

Contact

Heeft u vragen over het project stuw Junne, dan kunt u contact opnemen met projectleider Marion Geerink.

Marion Geerink

marion1

Projectleider

088 220 33 33

Projectupdates

Projectinformatie

Veelgestelde vragen & antwoorden