Stuw Junne


Als waterbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van de stuw in Junne. Door de ouderdom van de stuw en naar aanleiding van de problemen met stuw De Haandrik in 2018, hadden we gerede zorgen over de staat van de stuw bij Junne. Na inspectie van de stuw kan worden geconcludeerd dat de constructie op dit moment in een matige conditie verkeert. De gebreken aan de stuw zijn met name te wijten aan achterstallig onderhoud, einde levensduur van onderdelen en te hoge belasting. Het gaat dan over scheurvorming in het landhoofd en het tussensteunpunt. We gaan op basis van de inspectieresultaten de stuw renoveren.

Renovatie en modernisatie

De verwachting is dat de stuw na herstel van de gebreken nog zeker 25 jaar mee kan. Tegelijk met de renovatie wordt ook een modernisatie uitgevoerd. Daarbij wordt de aandrijving van de stuwkleppen gewijzigd van cilinders naar een elektromechanische aandrijving. We willen alle werkzaamheden uitvoeren in het laagwaterseizoen van 2024 (tussen april en oktober) en houden daarbij rekening met broedende vogels.

Verkeersbelasting

Het is belangrijk dat de belasting op de stuw, door het gewicht en aantallen van passerend verkeer over de brug op de stuw, ook na de renovatie beperkt blijft. Op dit moment is die belasting beperkt tot 3 ton. Na renovatie is de stuw geschikt voor doorgaand verkeer tot 3,5 ton en onder voorwaarden tot 15 ton. De verdere uitwerking hiervan gaat de aankomende periode plaatsvinden.

Omgevingsmanager

Gemeente en waterschap hebben de samenwerking opgezocht in de afstemming en communicatie met alle mensen, partijen en bedrijven die in de omgeving van de brug en stuw wonen en werken. Hierbij is een omgevingsmanager aangesteld. Haar contactgegevens vindt u onder het kopje projectinformatie.

Contact

Heeft u vragen over het project stuw Junne, dan kunt u contact opnemen met projectleider Marion Geerink.

Marion Geerink

marion1

Projectleider

088 220 33 33

Projectupdates

Projectinformatie

Veelgestelde vragen & antwoorden