Informatiebijeenkomst brug en stuw bij Junne

Gepubliceerd op 31 augustus 2020

Op dinsdag 8 september 2020 organiseren waterschap Vechtstromen en gemeente Ommen een informatiebijeenkomst om u te informeren over de stand van zaken van de plannen voor de stuw en brug bij Junne.

Informatiebijeenkomst: stand van zaken stuw en brug bij Junne

Voor de stuw is de planning gewijzigd: in verband met extra tijd die nodig is voor de vergunningprocedures voor de droogzetvoorziening wordt niet in 2020, maar in 2021 de stuw onderzocht. Voor de brug zijn in de afgelopen periode de onderdelen voor de omgevingsvergunning uitgewerkt: de inpassing van de brug in de omgeving, het ontwerp van de brug en de bijbehorende zaken zoals verkeersmaatregelen rondom de brug. Ook is gestart met de uitwerking van de passeerhavens langs de Junnerweg + Nieuwe Hammerweg en het handhavingsprotocol voor het juiste gebruik van de brug. Voor zowel de stuw als de brug geven waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen u op dinsdag 8 september inzicht in de stand van zaken en de activiteiten die de komende periode zullen plaatsvinden. Van beide organisaties zijn de bestuurders, dhr. Stegeman (waterschap Vechtstromen) en dhr. Bongers (gemeente Ommen), aanwezig.

Bijwonen bijeenkomst kan op twee manieren

Deze informatiebijeenkomst is in verband met de coronamaatregelen anders van opzet dan eerdere bijeenkomsten. Het bijwonen van de informatiebijeenkomst kan op 2 manieren: thuis via een live videoverbinding of in de zaal van Theater de Carrousel. In verband met de veiligheid en coronamaatregelen roepen we op om de informatiebijeenkomst thuis te volgen via de livestream.

De liveverbinding heeft geen beperking qua aantallen bezoekers en biedt aan iedereen de kans om de bijeenkomst veilig bij te wonen. Bij het thuis volgen van de bijeenkomst kijkt u via een beveiligde videoverbinding mee met de presentatie en vragenronde op uw computer of tablet. U kunt uw vragen dan gemakkelijk via een onlinevragenformulier met ons delen.


Projectpagina