Droogzetten en onderzoek stuw Junne doorgeschoven tot na hoogwaterseizoen

Gepubliceerd op 13 juli 2020

In de afgelopen maanden hebben de omgevingsvergunning en het projectplan van stuw Junne ter inzage gelegen. Het definitieve projectplan is inmiddels vastgesteld en ligt opnieuw ter inzage. Het behandelen van de bezwaren op de omgevingsvergunning kost extra tijd. Hier wordt na de zomervakantie door het college van B&W van gemeente Ommen een besluit over genomen. Daarom is het niet meer haalbaar om de oorspronkelijke planning aan te houden en nog voor de start van het hoogwaterseizoen (op 15 oktober) de stuw droog te zetten en te onderzoeken. Deze werkzaamheden worden daarom doorgeschoven tot na het hoogwaterseizoen, dat op 1 april 2021 eindigt.

Definitief projectplan ligt ter inzage

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft op 7 juli het definitieve projectplan voor stuw Junne ongewijzigd vastgesteld. De stukken liggen nu opnieuw ter inzage tot en met 20 augustus 2020. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen in deze termijn een beroep instellen.

Aangepaste planning droogzetten en onderzoeken stuw

Door het type bezwaren (proforma) dat op de omgevingsvergunning is binnengekomen, vindt de behandeling van deze bezwaren door de Bezwarencommissie één zitting later dan gepland was plaats. Daardoor kan het college van B&W van gemeente Ommen pas in augustus een besluit nemen over de vergunning en is het niet meer haalbaar om de stuw voor het hoogwaterseizoen droog te zetten en te onderzoeken. Tijdens het hoogwaterseizoen, dat start op 15 oktober, zijn hoge afvoeren in de Vecht niet ongebruikelijk. Hoog water is niet wenselijk bij het droogleggen van de stuw, omdat we dan het risico lopen dat de werkzaamheden stil moeten worden gelegd. Daarom worden de werkzaamheden en het onderzoek doorgeschoven tot april 2021, wanneer het hoogwaterseizoen eindigt. Na het droogzetten en onderzoeken van de stuw volgt er een besluit over het renoveren of vervangen van de stuw.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidingen voor de werkzaamheden gaan ondertussen gewoon door. Aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte is geselecteerd om de werkzaamheden met betrekking tot het droog zetten van de stuw uit te voeren. In de komende periode gaan zij bezig met het nader uitwerken van het ontwerp van de droogzetvoorziening.

Over stuw Junne

De stuw in Junne is ongeveer 100 jaar oud. In de afgelopen jaren is er zwaar verkeer over de brug gegaan die bovenop de stuw ligt, waardoor er scheuren in het metselwerk van de stuw zijn ontstaan. Het is onbekend wat de huidige staat van de stuw is in het gedeelte dat onder water staat. We gaan de stuw daarom droogzetten en onderzoeken. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we bepalen of de stuw vervangen of gerenoveerd moet worden. Tegelijkertijd is gemeente Ommen bezig met voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe brug bovenstrooms van de stuw.