Inspectie stuw Junne gestart en volgende stap in revisie cilinders

Gepubliceerd op 10 september 2023

Waterschap Vechtstromen is woensdag 6 september gestart met de inspectie van stuw Junne. De werkzaamheden zouden eigenlijk begin augustus starten. Door de vele regenval de afgelopen weken in Nederland en Duitsland, was het waterpeil in de Vecht echter te hoog om de werkzaamheden uit te voeren. Inmiddels is de waterafvoer weer normaal en kunnen duikers de stuw inspecteren.

Inspectie van de stuw

De inspectie van de stuw wordt gedaan door een bedrijf dat is gespecialiseerd in onderwaterinspecties met duikers. Voor de inspectie moeten de drie kleppen van de stuw in de hoogste stand worden gezet, zodat er geen water over de stuw gaat. De inspectie van de stuw duurt naar verwachting 3 tot 4 weken. Gedurende deze tijd stroomt het water van de Vecht door de nevengeul.

Revisie cilinders en wegafsluiting op maandag 18 september

Op woensdag 26 juli is gestart met de revisie van de cilinders die de kleppen van de stuw aansturen. Dit is regulier onderhoud om de stuw goed en dus veilig te laten functioneren. De eerste cilinder is ondertussen elders gereviseerd en zal binnenkort worden teruggeplaatst. Vervolgens zal meteen de tweede cilinder worden verwijderd om gereviseerd te worden.
Voor het verwijderen en terugplaatsen van de cilinders, is de Junnerweg ter hoogte van de stuw gestremd op maandag 18 september tussen 8.00 en 17.00 uur. Dit wordt met borden langs de kant van de weg aangekondigd. De stremming is nodig omdat een bouwkraan vanaf de rijbaan het hijswerk voor de cilinders levert.

Tijdens de stremming wordt de eerste cilinder terug geplaatst en wordt de tweede cilinder verwijderd. Over circa 5 weken wordt de tweede cilinder teruggeplaatst en zal de volgende worden verwijderd. De Junnerweg is ook dan weer een dag gestremd. Dit zal vooraf worden aangekondigd.

Varen op de Vecht

Wegens de werkzaamheden bij Stuw Junne is het waterpeil op de Vecht tot nader order verlaagt naar winterpeil. Hiermee bouwen we een buffer op om het water van de buien die aankomende week vallen op te kunnen vangen en de werkzaamheden door kunnen blijven gaan. Waar de Vecht normaal 80cm diep is, is dat nu maar 50cm diep, houd hier rekening mee om het vastlopen of schade aan uw boot te voorkomen.