Onderzoek naar stuw kan niet worden uitgevoerd

Gepubliceerd op 22 juni 2021

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel heeft ons op maandag 21 juni 2021 laten weten dat de droogzetvoorziening voorlopig niet gebouwd mag worden. Dit naar aanleiding van voorlopige voorzieningen die bij de rechtbank waren ingediend met betrekking tot de omgevingsvergunning.

Daarmee liggen de werkzaamheden bij de stuw voorlopig stil, en kan het onderzoek naar de staat van de stuw niet worden uitgevoerd. Wij betreuren dit, omdat het uit oogpunt van waterveiligheid belangrijk is het onderzoek naar de stuw op korte termijn uit te voeren. De complexe juridische werkelijkheid maakt dat niet mogelijk, ondanks een eerdere uitspraak van de Raad van State dat het onderzoek aan de stuw kon worden hervat. Wij beraden ons op wat dit betekent voor het vervolg.

Waarom is het onderzoek naar de stuw belangrijk?

Als waterbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van stuw Junne. De stuw is meer dan honderd jaar oud. Vanwege de te zware verkeersbelasting in het verleden en naar aanleiding van de problemen met stuw De Haandrik in 2018, hebben we zorgen over de staat van de stuw bij Junne. Stuw De Haandrik lijkt op stuw Junne. Vanwege kwelproblemen kwam de stabiliteit van stuw De Haandrik enkele jaren terug plotseling sterk in gevaar, en daarmee de waterveiligheid in het gebied. Met gerichte maatregelen hebben we de knelpunten aan deze stuw snel kunnen oplossen. Een vergelijkbare situatie  willen we in Junne voorkomen. We willen weten wat de staat van de stuw is, om te kunnen beoordelen of renovatie mogelijk is.


Projectpagina