Opruimwerkzaamheden bij bouwterrein stuw Junne

Gepubliceerd op 2 september 2021

Omdat er voorlopig geen werkzaamheden bij stuw Junne plaatsvinden wordt het bouwterrein opgeruimd. De opruimwerkzaamheden starten in de week van 6 september. In de komende dagen worden er al een aantal machines naar het bouwterrein gebracht en bereiden we het opruimen voor. De werkzaamheden zullen een aantal weken in beslag nemen.

Geen werkzaamheden in het hoogwaterseizoen

Als waterbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van stuw Junne. Naar aanleiding van te zware verkeersbelasting in het verleden en naar aanleiding van de problemen met stuw De Haandrik in 2018, hebben we gerede zorgen over de staat van de stuw bij Junne. We willen een vergelijkbare situatie zoals bij De Haandrik voorkomen. Daarom willen we weten wat de staat van de stuw is, zodat beoordeeld kan worden of renovatie mogelijk is.
Om goed onderzoek te kunnen doen moet de stuw drooggelegd worden. Dat moet gebeuren in de periode dat de kans op hoog water klein is, tussen 1 april en 1 oktober. Buiten deze periode mogen we geen werkzaamheden in de (bedding van de) Vecht uitvoeren, omdat er dan een grotere kans is op hoog water. Er zou dan schade kunnen ontstaan aan het materieel, maar ook de doorstroming van het water in de Vecht zou belemmerd kunnen worden. Tijdens het hoogwater kan dat grote gevolgen hebben.
Het is niet meer mogelijk om de droogzetvoorziening te bouwen en de stuw te inspecteren voor aanvang van het komende hoogwaterseizoen op 1 oktober.

Opruimwerkzaamheden

De opruimwerkzaamheden die in de komende weken plaatsvinden starten in de week van 6 september. Van tevoren zal onder andere door een ecoloog worden gekeken of de werkzaamheden geen hinder of schade geven voor planten en dieren rondom de stuw.

Naast het opruimen van het bouwterrein ruimen we ook de damwanden in de Vecht op. De damwanden worden weer uit de bodem van de Vecht gehaald met een kraan. Op het bouwterrein halen we de materialen weg en verwijderen we de hekken. Als laatste herstellen we het terrein weer en zaaien we dit waar nodig in met gras.

De opruimwerkzaamheden duren enkele weken. Net zoals bij de werkzaamheden in het voorjaar het geval was, kunnen omwonenden mogelijk enige hinder ondervinden van de machines die aan het werk zijn bij het opruimen.

Inspectie stuw wordt op een later moment uitgevoerd

Het droogzetten van de stuw, de inspectie van de stuw en de beoordeling of renovatie mogelijk is kunnen voorlopig niet worden gedaan. We houden u via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen bij de juridische procedures en de inspectie van de stuw.