Stand van zaken werkzaamheden stuw Junne

Gepubliceerd op 28 april 2021

In de media zijn afgelopen week berichten verschenen dat het waterschap de werkzaamheden voor de droogzetvoorziening bij stuw Junne heeft gestopt. Dit is onjuist.

Vanwege voorlopige voorzieningen die door een aantal omwonenden zijn aangevraagd (en inmiddels weer zijn ingetrokken) bij de bestuursrechter, hebben we de vergunningplichtige werkzaamheden nog niet kunnen starten. Wel zijn we de afgelopen weken gestart met (voorbereidende) werkzaamheden die we vergunningsvrij kunnen uitvoeren, zoals het inrichten van het bouwterrein. De aannemer heeft vorige week zijn materieel weggehaald, omdat hij, in afwachting van de uitspraak van de rechter, de kraan elders in kon zetten.

Inmiddels hebben wij van de rechter begrepen dat de voorlopige voorzieningen die door omwonenden zijn aangevraagd zijn ingetrokken. De rechter heeft ons eind vorige week laten weten dat de opgelegde bouwstop is opgeheven, en dat we kunnen starten met de werkzaamheden die nodig zijn voor het onderzoek naar de stuw. Dit betekent dat de aannemer vandaag (28 april) zijn materieel weer aanvoert, om de uitvoering van het werk te starten en de opgedane achterstand in te halen.

Dit is belangrijk omdat het op dit moment onzeker is of met deze 100 jaar oude stuw de waterveiligheid gegarandeerd kan worden. Het waterschap wil weten wat de staat van de stuw is. Aan de hand van dit onderzoek kan het waterschap later deze zomer beoordelen of renovatie van de stuw mogelijk is. Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd in het laagwaterseizoen (april[1]oktober). Om optimaal van het laagwaterseizoen te profiteren, willen we daarom zo snel mogelijk starten met de werkzaamheden.

Omwonenden maken zich zorgen over de natuur. Het waterschap heeft door deskundige ecologen uitgebreid onderzoek laten doen naar beschermde diersoorten die zich in het gebied rond de stuw zouden kunnen bevinden. Dit heeft geleid tot een ecologisch werkprotocol waarin maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van onder meer de grote gele kwikstaart, de huismus en de vleermuizen.