Start renovatie en modernisatie stuw Junne

Gepubliceerd op 4 juli 2024

In de zomer van 2024 gaat waterschap Vechtstromen werkzaamheden uitvoeren aan stuw Junne. Het gaat om renovatie van de stuw, naar aanleiding van de inspectie die afgelopen september is gedaan. De verwachting is dat de stuw na uitvoering van deze renovatie weer zeker 25 jaar vooruit kan. Ook wordt de aandrijving van de kleppen gemoderniseerd. Dat doen we samen met aannemer Molenmaker Techniek uit Sneek. Op donderdag 20 juni hebben we voor geïnteresseerden de werkzaamheden toegelicht in een informatiemoment bij de stuw. In deze nieuwsbrief leest u deze informatie.

Wat gaat er gebeuren

Uit de inspectie van stuw Junne, die in het najaar van 2023 is uitgevoerd, is gebleken dat de houten paalfundering van de stuw nog in prima staat is. Wel vraagt het metselwerk van de stuw om enige renovatie. Zo zijn enkele scheuren in het bouwwerk aangetroffen en is het voegwerk op bepaalde plaatsen door weers- en waterinvloeden uitgesleten. De scheuren worden gerepareerd en het metselwerk wordt schoongemaakt en opnieuw gevoegd.
Daarnaast worden ook de afdichtingen van de stuwkleppen vernieuwd. Dit zal door duikers ter plaatse worden uitgevoerd.

De hydraulische aandrijving, waarmee de kleppen kunnen worden bediend, is circa 40 jaar oud en zowel economisch als technisch afgeschreven. Om te voorkomen dat bij een calamiteit (hydraulische) olie op het oppervlaktewater komt, worden de hydraulische aandrijvingen op de stuwkleppen vervangen door elektromechanische aandrijvingen.

Van de bedieningsbrug naast de autobrug is het brugdek dringend aan vervanging toe. Ook de leuningen op deze bedieningsbrug en de toegang tot deze bedieningsbrug worden aangepast aan de huidige normen en veiligheidseisen.