Update stuw Junne

Gepubliceerd op 28 maart 2024

Vechtstromen heeft in september 2023 stuw Junne geïnspecteerd. Uit de inspectie, waarbij is gekeken naar de delen boven én onder water, blijkt dat er bij de stuw renovatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. De verwachting is dat de stuw na uitvoering van deze renovatie weer zeker 25 jaar vooruit kan. Belangrijk hierbij is dat de belasting door het verkeer over de stuw beperkt blijft.

Op basis van de inspectieresultaten kan worden geconcludeerd dat de constructie op dit moment in een matige conditie verkeert. De gebreken aan de stuw zijn met name te wijten aan achterstallig onderhoud, einde levensduur van onderdelen en te hoge belasting. Het gaat dan over scheurvorming in het landhoofd en het tussensteunpunt. We gaan op basis van de inspectieresultaten de stuw renoveren.

Renovatie en modernisatie

De verwachting is dat de stuw na herstel van de gebreken nog zeker 25 jaar mee kan. Tegelijk met de renovatie wordt ook een modernisatie uitgevoerd. Daarbij wordt de aandrijving van de stuwkleppen gewijzigd van cilinders naar een elektromechanische aandrijving. We willen alle werkzaamheden uitvoeren in het laagwaterseizoen van 2024 (tussen april en oktober) en buiten het broedseizoen. Zodra er meer informatie is over de uitvoering van de werkzaamheden, zal hierover worden gecommuniceerd.

Verkeersbelasting

Het is belangrijk dat de belasting op de stuw, door het gewicht en aantallen van passerend verkeer over de brug op de stuw, ook na de renovatie beperkt blijft. Op dit moment is die belasting beperkt tot 3 ton. Na renovatie is de stuw geschikt te maken voor doorgaand verkeer tot 3,5 ton en onder voorwaarden tot 15 ton. De verdere uitwerking hiervan gaat de aankomende periode plaatsvinden, samen met de gemeente Ommen.