Werk aan stuw Junne mag weer beginnen

Gepubliceerd op 11 juni 2021

De Raad van State heeft waterschap Vechtstromen laten weten dat de bouw van de droogzetvoorziening voor het onderzoek naar de stuw bij Junne kan worden hervat.

Het waterschap is blij met deze uitspraak, omdat het uit oogpunt van waterveiligheid belangrijk is het onderzoek naar de stuw op korte termijn uit te voeren.

Op dit moment bespreken we met de aannemer wanneer we de werkzaamheden weer op kunnen starten. Zo gauw hier duidelijkheid over is informeren we betrokkenen hiervoor door middel van onze nieuwsbrief en een bericht op deze site.