Informatiebijeenkomst stuwen Reggedal

Gepubliceerd op 21 november 2023

Wij gaan aan het werk met twee stuwen in het Reggedal. Het gaat hierbij om stuw Entermors en de tijdelijke stuw Exoo in de Boven-Regge. Om omwonenden en andere geïnteresseerden hierover te informeren en de gelegenheid te geven om vragen te stellen, organiseren wij op donderdag 30 november een informatiebijeenkomst.

Verhoging peil stuw Entermors

Grondgebruikers bovenstrooms stuw Entermors hebben het waterschap gevraagd om het stuwpeil te verhogen. Zij hebben de afgelopen jaren schade als gevolg van droogte ervaren. Door het peil van de stuw permanent met 20 cm te verhogen wordt hieraan invulling gegeven. Daarbij verwachten we dat dit niet tot wateroverlast zal leiden als er sprake is van grote waterafvoeren. Ook de vistrap bij stuw Entermors wordt aangepast op de nieuwe situatie.

Permanente stuw Exoo

In 2019 is bij Exoo een tijdelijke stuw gebouwd. Deze tijdelijke stuw wordt vervangen door een permanente stuw, waarbij het peil met 25 cm wordt verhoogd. Door deze peilverhoging wordt schade als gevolg van droogte voor landbouw en natuur zoveel mogelijk tegengegaan. Daarnaast wordt de bevaarbaarheid van de Regge voor de Enterse Zomp gewaarborgd. De stuw is tevens passeerbaar voor vissen.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst geven wij een toelichting op bovengenoemde plannen. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 november 2023 bij Landgoed het Rheins, Reintszijweg 5 in Enter. Tussen 18.30 uur en 21.00 uur staat de koffie klaar, van tevoren aanmelden is niet nodig.