Projectpdate Vechtrijk Gramsbergen


Op de bouwborden rond Gramsbergen is de aankondiging al te lezen. Gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen verwachten in april te beginnen met de werkzaamheden voor het project Vechtrijk Gramsbergen.

Wat is de stand van zaken op dit moment?

De bestemmingsplannen zijn goedgekeurd en de vergunningen zijn afgegeven. De laatste inzagetermijn loopt tot eind maart. Na deze procedures kunnen we beginnen met het aanleggen van Stadsfront en de nevengeul. De aannemer heeft vooruitlopend op de echte start wel alvast wat opruim- en snoei werkzaamheden uitgevoerd.

Vechtrijk Gramsbergen, hoe zit dat ook al weer?

Het project Vechtrijk Gramsbergen bestaat uit 2 onderdelen.

Het eerste deel is de aanleg van Stadsfront in Gramsbergen. De Vecht krijgt een vertakking die richting de stad loopt. Daar wordt een haventje gemaakt. Ook worden er wandelpaden en een speelplek aangelegd. Op deze manier kunnen de inwoners van Gramsbergen meer genieten van de prachtige Vecht.

Het tweede deel van het project is de aanleg van een nevengeul bij stuw De Haandrik. In deze nevengeul worden de ideale omstandigheden gecreëerd voor flora en fauna. Ook wordt met de aanleg van de geul het stuw en sluiscomplex bij de Haandrik beter passeerbaar voor vissen. Met een inlaatwerk net bovenstrooms van de Haandrik wordt de hoeveelheid water door de nevengeul geleid. Bij Gramsbergen komt de nevengeul weer uit in de Vecht.

Tot slot wordt het gebied rond de nevengeul zo ingericht dat het geschikt is voor landbouw met beperkingen. Dat betekent dat landbouw en natuur goed op elkaar zijn afgestemd.

Dit project is toch een onderdeel van een visie?

Dat klopt. Samen met inwoners is er in december 2020 een visie voor de Vecht tussen de Haandrik en Baalder opgesteld. In deze visie staan verschillende ‘parels’ beschreven. Stadsfront en de nevengeul zijn twee  van deze parels die nu uitgevoerd gaan worden.

De andere plannen die in de visie staan, zijn nog niet uitgewerkt. Het is nu nog niet bekend of, hoe en wanneer aan de andere plannen wordt gewerkt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, dan betrekken we de omgeving hier bij.

Planning

We verwachten dat er halverwege april gestart wordt met het werk aan Stadsfront en de Nevengeul.

Wil je op de hoogte blijven? Dat kan via social media, deze website en de nieuwsbrief Vechtrijk Gramsbergen.