Projectupdate Vechtrijk Gramsbergen

Gepubliceerd op 19 januari 2024

In 2021 hebben gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen met de inwoners van Gramsbergen gezamenlijk de Visie Vechtrijk Gramsbergen opgesteld. Deze visie is het resultaat van de bewonersparticipatie, waarin samen is nagedacht over de inrichting van de Vecht en het Vechtdal rondom Gramsbergen.

Afgelopen zomer heeft aannemer Nonak uit Ommen volop gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van deze visie. Vlak voor de start van het hoogwaterseizoen, in oktober 2023, zijn de laatste zaken afgerond en is het terrein opgeruimd.

Stadsfront

Zo is in het stadsfront een aantrekkelijk gebied gerealiseerd voor dagrecreatie, inclusief een haven met aanlegvoorzieningen voor bootjes. Het binnenterrein is voorzien van rolstoeltoegankelijke paden en er zijn plekken gemaakt om te vissen. Deze plekken zijn eveneens rolstoeltoegankelijk.

Nevengeul

Meer noordelijk is een meestromende nevengeul aangelegd, waarmee nieuwe waternatuur ontstaat. Deze nieuwe waternatuur biedt vissen de mogelijkheid om verder stroomopwaarts naar het Duitse deel van de Vecht te zwemmen. Aan het begin van de nevengeul, bij de Haandrik, is een inlaatwerk gebouwd. Hiermee wordt de hoeveelheid water geregeld die door de nevengeul gaat.

Tijdelijke brug

Om overlast zoveel mogelijk te beperken werd een tijdelijke brug over de Vecht aangelegd. De grond die is vergraven voor de aanleg van de haven en de nevengeul is met vrachtwagens via deze brug afgevoerd. Hiermee is voorkomen dat de vrachtwagens door Gramsbergen zijn gegaan. Nu de uitvoering is afgerond, is de tijdelijke brug weer verwijderd.

Extreem hoogwater

Alle resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden waren duidelijk zichtbaar, totdat rond de kerstdagen en de jaarwisseling sprake was van extreem hoogwater en de Vecht buiten haar oevers trad. De grote snelstromende watermassa heeft op verschillende plekken effect laten zien. Ook in het net opgeleverde projectgebied van Vechtrijk Gramsbergen.

De uiterwaard, waarin net de nevengeul en vistrap waren aangelegd en het stadsfront zijn overspoeld door de grote hoeveelheid water en zand. In de komende maanden zal voor zowel waterschap Vechtstromen als de gemeente Hardenberg duidelijk worden welke omvang en gevolgen dit heeft gehad en hoe hiermee wordt omgegaan.