Uitvoering Vechtrijk Gramsbergen gestart met onthulling bankje


“Hij zit goed en zo kan ik alles mooi overzien.”

Grasland, grond en in de verte een glimp van de Vecht. Dat is wat we nu nog zien vanaf het bankje langs de de Anerdijk. Alwin te Rietstap (wethouder gemeente Hardenberg), Wim Stegeman (lid Dagelijks Bestuur waterschap Vechtstromen) en Bert Boerman (gedeputeerde Provincie Overijssel) onthulden deze vandaag. Hiermee gaven zij het officiële startsein voor de werkzaamheden voor Vechtrijk Gramsbergen. Met de plaatsing van dit bankje langs de Anerdijk kunnen inwoners van Gramsbergen en andere belangstellenden de werkzaamheden goed zien en volgen.

Vechtrijk Gramsbergen, een flinke klus

De grote machines op de achtergrond laten zien dat het een flinke klus is die geklaard gaat worden.

Twee grote klussen eigenlijk. Uitgevoerd door aannemersbedrijf Nonak. De ene klus is de aanleg van het Stadsfront in Gramsbergen. De Vecht krijgt hier een vertakking naar de stad (richting ’t Welgelegen) en wordt voorzien van een haventje/aanlegsteiger, een mooie speelplek en diverse wandelpaden. De tweede klus is de aanleg van een nevengeul van de Vecht bij de stuw De Haandrik (een stromende aftakking naast de hoofdstroom van de Vecht). Deze nevengeul wordt een ideale plek voor diverse planten en dieren. De omgeving wordt zo ingericht dat het geschikt is voor extensieve landbouw. Dichter bij de stad Gramsbergen komt de nevengeul weer uit in de Vecht.

Inloopbijeenkomst: 20 april

Op donderdag 20 april organiseert Nonak samen met gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt verteld waar er precies gewerkt wordt en wat dat betekent voor de omgeving. Geïnteresseerden zijn tussen 18:30 en 20:30 van harte welkom in de Binder in Gramsbergen.

Ruimte voor de Vecht

Vechtrijk Gramsbergen is onderdeel van het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ van netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht. Dit project is opgenomen in de Regio Deal Regio Zwolle. Binnen Ruimte voor de Vecht werken maatschappelijke en overheidsorganisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Meer informatie over ruimte voor de Vecht en de overige projecten binnen het project Brede welvaart in het Vechtdal is te vinden op:  www.ruimtevoordevecht.nl.