Werkzaamheden bij Vechtrijk Gramsbergen maken goede voortgang

Gepubliceerd op 26 juli 2023

Er wordt hard gewerkt aan Vechtrijk Gramsbergen. Vanaf het bankje aan de Anerdijk zie je grote veranderingen in het gebied. De nevengeul is al helemaal uitgegraven en ook de nieuwe vertakking bij Gramsbergen is zichtbaar.

Nevengeul Vecht

Sinds april dit jaar is aannemer Nonak aan het werk met deze flinke klus in Vechtrijk Gramsbergen. Er is al veel gebeurd. De nevengeul is uitgegraven en ook de inrichting van deze nevengeul is bijna klaar. Hierbij moet je denken aan het aanbrengen van bodemdrempels in de nevengeul en het plaatselijk aanbrengen van hout (takken en stammen), waar vissen en andere waterdieren kunnen leven en schuilen. Dat maakt de nevengeul een ideale plek voor diverse planten en dieren.

Inlaat met vispassage bij stuw De Haandrik

Bij stuw De Haandrik is een inlaatconstructie gemaakt, zodat het water vanuit de Vecht gereguleerd de nevengeul in kan stromen. De duikers en schuiven zijn hiervoor inmiddels geplaatst, binnenkort volgt het bekleden van de bodem en taluds. Bij deze inlaat komt ook een vispassage met vistrappen. Via deze vispassage kunnen vissen de inlaat en het stuwcomplex De Haandrik, voornamelijk tijdens perioden met weinig water, passeren. Aan de uitstroomzijde van de nevengeul is een grote duiker geplaatst, waar het water uit de nevengeul weer in de Vecht stroomt.

Gereed voordat het hoogwaterseizoen begint

In de komende maanden gaat de aannemer de nevengeul verder inrichten, de inlaat- en uitlaatconstructie worden afgerond en er vinden werkzaamheden plaats aan de vispassage. De aannemer is met diverse ploegen hard aan het werk om de geplande deadline van half oktober te halen. Want dan begint het zogeheten hoogwaterseizoen op de Vecht. Daarom wordt er ook tijdens de bouwvak doorgewerkt aan het project.

Wil je het project tijdens de vakantie volgen? Neem dan eens plaats op het bankje langs de Anerdijk en volg live de werkzaamheden!

Aanpassing wandelroutes

De wandelroutes ‘Willem Wolthuispad’ en ‘Vechtdalpad’ die door het gebied van de werkzaamheden lopen, worden tijdelijk omgeleid. Dit wordt aangegeven met borden. Als het project Vechtrijk Gramsbergen klaar is, zien de routes er iets anders uit. Je wandelt nog steeds vanaf de Goordijk de uiterwaard in, waarna je via een aangegeven route richting De Haandrik kunt lopen. Maar je kunt er dan ook voor kiezen om Stadsfront in te wandelen.

Stadsfront

Bij Gramsbergen wordt Stadsfront aangelegd, waarmee we de verbinding tussen de Vecht en de stad Gramsbergen aantrekkelijker maken. Stadsfront is een aftakking van de Vecht richting de stad. Hier komen onder andere een aanmeerplek voor kano’s, bootjes en de Vechtezomp en een speelplek voor kinderen.

De damwand voor de kade is inmiddels geplaatst en er wordt volop gewerkt aan de boulevard. Ook is gestart met het uitgraven van de halve meander voor de haven. Naast het ontgraven van het water wordt de komende tijd veel vrijkomende grond naar Coevorden afgevoerd, waar Staatsbosbeheer de grond gebruikt in project De Witten. Als dit is afgevoerd, kunnen we op het middenterrein starten met inrichten. Hier komen namelijk de 1,80 meter brede betonpaden en worden vissteigers aangelegd.