Zuivering Tubbergen


De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Tubbergen is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen voor het lozen van gezuiverd afvalwater. Daarom wordt deze zuivering volledig vervangen door een nieuwe zuivering die werkt volgens Nereda® technologie. Om de gewenste waterkwaliteit te bereiken wordt het gezuiverde afvalwater nabehandeld met een doekenfilter. Een doekenfilter bestaat uit een aantal schijven die bekleed zijn met doeken waar het water doorheen stroomt. De doeken filteren de resterende zwevende delen uit het gezuiverde afvalwater. Daarmee wordt een stap gemaakt naar een kwaliteit van gezuiverd afvalwater die bijdraagt aan het bereiken van de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gezuiverde afvalwater stroomt daarna de naastgelegen Markgraven in.

huidige rwzi tubbergen

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Gerrit Supheert.

Gerrit Supheert

gerrit_supheert

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Er zijn nog geen updates over de nieuwbouw van de zuivering Tubbergen.

Project informatie