Minimale overlast bouw rioolwaterzuivering Vriezenveen

Gepubliceerd op 20 september 2021

De bouw van de rioolwaterzuivering in Vriezenveen verloopt mooi volgens planning. Nadat we in februari de damwanden voor de bouwkuip hebben geplaatst, worden deze damwanden binnenkort verwijderd. Dat is ook het moment waarop we de bemaling stoppen c.q. minimaliseren.

Minimale overlast

Het verwijderen van de damwandkuip zal waarneembaar zijn, maar dit zorgt voor aanzienlijk minder overlast dan het aanbrengen van de damwandkuip, eerder dit jaar.

Grondwateronttrekking

We hadden gehoopt om de grondwateronttrekking eerder te kunnen afschalen/beëindigen, echter was dat praktisch niet mogelijk. Dankzij de natte zomer heeft de grondwateronttrekking gelukkig niet tot problemen geleid.

De voorzorgsmaatregelen die we getroffen hebben rondom de bomen aan de Krijgerstraat, worden op korte termijn verwijderd.

Bewoners en bedrijven in de omgeving van de zuivering zijn inmiddels per brief geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Planning

In het 2ekwartaal van 2022 nemen we de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in bedrijf. Als dit naar wens verloopt, starten we in het najaar van 2022 met de sloop van de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Als alle werkzaamheden zijn afgerond en tegen die tijd de Corona maatregelen het toelaten, hopen we een open dag te kunnen organiseren, zodat u de totaal vernieuwde zuivering kunt bekijken.