Renovatie rioolwaterzuivering Vriezenveen


De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI (rioolwaterzuivering)) Vriezenveen was sterk verouderd en moest worden aangepast naar de huidige stand van de moderne techniek. Halverwege 2020 zijn we gestart met de nodige aanpassingen en de renovatie van deze RWZI. Sinds oktober 2022 draait de zuivering volledig op de nieuwe Nereda® Technologie. Hiermee is fase 1 afgerond.

In de volgende fase gaan we de oude installatie afbreken en bouwen we een nieuw slibindikgebouw voor het indikken van slib. De hele rwzi Vriezenveen is dan halverwege 2023 helemaal klaar.

Na de renovatie wordt de vrijgekomen ruimte op het zuiveringsterrein ingericht volgens onze duurzaamheidsdoelstelling; een energieneutraal Waterschap Vechtstromen in 2025. Omdat de Nereda® Technologie minder ruimte inneemt, worden er op de overgebleven ruimte zonnepanelen geplaatst.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Ben Veldhuis.

Ben Veldhuis

Profielfoto Ben Veldhuis website

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie