Renovatie rioolwaterzuivering Vriezenveen


De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Vriezenveen is sterk verouderd en moet worden aangepast naar de huidige stand der techniek. Dat betekent dat er met ingang van medio 2020 gestart wordt met de nodige aanpassingen en renovatie van deze zuivering.

Het doel is de zuivering aan te passen naar de huidige stand der techniek waarbij deze weer optimaal functioneert en de levensduur van de zuivering met minimaal 15 jaar verlengd wordt.

Na renovatie wordt de vrijgekomen ruimte op het zuiveringsterrein ingericht volgens onze duurzaamheidsdoelstelling; een energieneutraal Waterschap Vechtstromen in 2025. Dat betekent dat er, op de niet gebruikte ruimte op het terrein, zonnepanelen worden geplaatst.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Ben Veldhuis.

Ben Veldhuis

Profielfoto Ben Veldhuis website

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie