Mogelijk geluidshinder door werkzaamheden rioolwaterzuivering Vriezenveen

Gepubliceerd op 15 februari 2021

Op de rioolwaterzuivering in Vriezenveen zijn de sloopwerkzaamheden, van de eerste fase bijna afgerond en starten we met de opbouw van de nieuwe zuivering. Eén van de werkzaamheden die behoort bij de opbouw, is het plaatsen van de damwanden. Naar verwachting starten we hier de komende week mee, de week van 15 februari.

Geluidshinder

Hoewel we er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken, kunnen we enige overlast of geluidshinder helaas niet helemaal voorkomen. Bewoners en bedrijven in de omgeving van de zuivering zijn inmiddels per brief geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Planning

De zuivering in Vriezenveen is één van de 13 zuiveringen die de komende jaren wordt gerenoveerd voor een beter zuiveringsresultaat. De totale werkzaamheden op deze zuivering duren tot het najaar van 2022.