Sloopwerkzaamheden rwzi Vriezenveen gestart

Gepubliceerd op 11 januari 2021

Op de rioolwaterzuivering in Vriezenveen zijn we gestart met de sloopwerkzaamheden. Oude bassins worden gesloopt om plaats te maken voor de bouw van een nieuwe zuivering. De zuivering in Vriezenveen is één van de 13 zuiveringen die de komende jaren wordt gerenoveerd voor een beter zuiveringsresultaat.

Grondwateronttrekking

Voordat we beginnen met de realisatie van de nieuwe zuivering dient er een slibopslagtank te worden gebouwd. Om deze tank te kunnen bouwen, gaan we eerst grondwater onttrekken. Deze onttrekking vindt plaats in januari 2021 op het terrein van de zuivering. We verwachten niet dat deze onttrekking gevolgen heeft op de omgeving.

Planning

Na de bouw van de slibopslagtank slopen we het middenterrein op de zuivering om vervolgens te starten met de nieuwbouw van de Nereda® installatie. De totale werkzaamheden duren tot het najaar van 2022.


Meer informatie

Via de projectpagina wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de renovatie.