Voorbereiding renovatie rioolwaterzuivering Vriezenveen van start


Onze rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) in Vriezenveen is sterk verouderd en moet worden aangepast naar de huidige stand der techniek. We starten na de zomervakantie met de voorbereiding voor renovatie van deze zuivering. Een onderdeel daarvan is de aanbesteding van de werkzaamheden volgens de aanbestedingsprocedure. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we in het najaar van 2020 starten met de daadwerkelijke uitvoer van de renovatie.

Zuiveren volgens Nereda® Technologie

Uit onderzoek is gebleken dat zuiveren volgens Nereda® Technologie de beste manier van zuiveren is op deze locatie in Vriezenveen. Nereda® staat voor een nieuwe zuiveringstechnologie die grote voordelen voor chemicaliën- en energieverbruik biedt. De technologie vraagt tevens om een veel kleiner bouwoppervlak en leidt tot gewenste effluentkwaliteit. Nereda® leent zich er goed voor om in de toekomst eventueel grondstoffen uit het afvalwater terug te kunnen winnen.

Zonnepanelen

De vrijgekomen ruimte op het zuiveringsterrein worden ingericht volgens onze duurzaamheidsdoelstelling; een energieneutraal Waterschap in 2025. Dat houdt in dat, na renovatie van de zuivering, zonnepanelen worden geplaatst op de niet gebruikte ruimte op het terrein.

Het gebied

De zuivering is gelegen aan De Zuivering 5 in Vriezenveen. Op de rioolwaterzuivering Vriezenveen wordt het afvalwater gezuiverd van de kernen Vriezenveen en De Pollen. Recent is het gemaal de Pollen gereviseerd en is de persleiding rechtstreeks doorgetrokken naar de rwzi (rioolwaterzuivering) Vriezenveen.