Gevolgen toevoegen keringen aan legger


Welke gevolgen heeft het toevoegen van deze keringen aan de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur). De eisen die wij stellen aan de onderhoudstoestand van een overige kering zijn soepeler dan bij bijvoorbeeld een rivierdijk langs de Vecht.

  • Als de overige keringen zijn toegevoegd aan de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur), wordt de keur (de basisverordening van het waterschap) actief (een algemene verordening waarin staat welke activiteiten in of nabij de waterkeringen is toegestaan). Wijzigingen aan de kering blijven –onder voorwaarden- gewoon mogelijk, maar hiervoor heeft u voortaan een watervergunning nodig. Belangrijkste voorwaarde bij het verlenen van zo’n vergunning is dat de functie van de waterkering (zorgen voor droge voeten) niet wordt aangetast.
  • Ook geeft de legger aan wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de kering. Denk bijvoorbeeld aan het maaionderhoud. Deze onderhoudsplicht blijft waar hij nu ook al ligt, namelijk bij de eigenaar van de kering.
  • Overige keringen worden qua onderhoudstoestand, hoogte en sterkte profiel gecontroleerd door het waterschap. Eventuele kleine gebreken worden gemeld aan de kadastrale eigenaar.