Overige keringen toevoegen aan de legger

Gepubliceerd op 30 september 2018

In ons beheergebied ligt 230 kilometer overige (kleine) keringen die noodzakelijk zijn om wateroverlast te voorkomen.

Wij gaan de zogenaamde overige waterkeringen toevoegen aan de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur). Hierdoor kunnen we erop toezien dat de overige kering ook echt het water kan tegenhouden wanneer het hoogwater wordt. We zien erop toe dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd en dat de functie van de kering niet wordt aangetast.

70% van de overige keringen is in bezit van overheden (gemeenten, provincies en het waterschap). Daarnaast liggen er ook overige keringen op de eigendommen van landgoederen, terreinbeherende organisaties en andere eigenaren, waaronder een aantal particulieren. Op de kaart vindt u alle overige keringen in ons werkgebied. 


Leggerkaart keringen