Overige keringen?


In Nederland maken we onderscheid tussen primaire, regionale en overige keringen.

De primaire en regionale keringen vinden we vooral langs de grote rivieren en aan de kust. Deze keringen zijn erg hoog en sterk om overstromingen te voorkomen. Dit type keringen staan al op de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) (juridische kaart van het waterschap met afspraken over watergangen, afmetingen en onderhoud). Bij de overige keringen ligt dat anders. Dit zijn namelijk relatief kleine waterkeringen die vooral dienen om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast. Ze liggen meestal langs kanalen of beken. Tot nu toe waren deze niet opgenomen op de legger van het waterschap.