Grafieken


Lokaal beeld neerslag beheergebied Vechtstromen

Neerslaggrafieken van de weerstations in Hoogeveen en Twenthe. de grafiek laat de metingen zien van het neerslagseizoen die loopt van 1 april tot en met 30 maart van ieder jaar.

Gondwaterstanden

Actuele grondwaterstanden ten opzichte van het langjarige gemiddelde op dezelfde dag. Individuele peilbuizen kunnen mogelijk onjuiste/onverwachte afwijkingen weergeven door bijvoorbeeld een te korte meetreeks, droogval, foutieve meetgegevens of veranderingen in het watersysteem.

Aantal grondwaterpeilbuizen (in procenten) in de verschillende categorieën.