Grafieken


Lokaal beeld neerslag tekort beheergebied Vechtstromen

Neerslaggrafieken van de weerstations in Hoogeveen en Twenthe. de grafiek laat de metingen zien van het neerslagseizoen die loopt van 1 april tot en met 30 maart van ieder jaar.