Droogte en watertekort


Onttrekkingsverboden

beregenen

Grafieken

grenswaarde_2_stations_30_september_2020

Actuele grafieken neerslagtekort in ons gebied weerstations Hoogeveen en Twenthe.

We zien dat het vaker en harder regent en dat er langere periodes van droogte zijn. Voor het gebied van Vechtstromen ligt daar een grote uitdaging. Een deel van het gebied van Vechtstromen ligt namelijk op hoge zandgronden, vaak tientallen meters boven de zeespiegel. Dit betekent dat het moeilijk is om bij een lange droge periode aan water te komen via meren of rivieren. We zijn hiervoor afhankelijk van de neerslag (regen) die valt.

De beregeningregeling geldt in ons hele gebied. Er dient nog water over de eerstvolgende stuw te gaan.

Wat doen wij om water te sparen zodat we droge periodes doorkomen of wateroverlast te voorkomen.

Wat kunt u als agrariër en inwoner doen om schade door periodes van droogte te voorkomen.

Vragen? Kijk verder op deze pagina of neem contact met ons op, dan helpen we u verder telefoonnummer 088-2203333.

Waar werken wij aan?

Alleen door samen te werken kunnen we de steeds heviger hoosbuien met wateroverlast en perioden van langdurige droogte het hoofd bieden. Op veel vlakken zijn in heel Nederland zijn overheden, agrariërs, tuinders, inwoners bezig met aanpassen aan deze weersveranderingen. Hier doen wij ook volop aan mee en zullen we ook de komende jaren in moeten investeren.

Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt)'s

Informatie over de droogte op de websites van de veiligheidsregio's in ons gebied:

Grondwater, hoe werkt dat?

Grondwaterstanden en hoe die weer aanvullen werkt vrij complex. Zo kan er een grondwater tekort zijn (het grondwater staat dan te laag, na langdurig droogte) en tegelijkertijd kan er wateroverlast zijn na veel regen waardoor beken en rivieren buiten de oevers treden.

Dit komt omdat niet alle regen die valt 1 op 1 de grond in gaat en het grondwater aanvult. Een deel van de regen verdampt, wordt opgenomen door planten, bomen en gewassen of stroomt weg via sloten, beken of het riool. Wat dan over blijft trekt de grond in.

Daarnaast wordt er grondwater gebruikt voor het sproeien van grasland en agrarische landbouw. Uit de diepe grondwaterlagen wordt door Vitens (drinkwaterbedrijf) water gehaald om drinkwater van te maken.

Zie ook het filmpje.

Onder kunt u de evaluatiedocumenten van de droogte 2018 inzien/downloaden.

Binnen ons werkgebied werken onze gebiedsbeheerders dagelijks aan voldoende, vellig en schoon water. Is er een lange periode van droogte of is er wateroverlast? Dan zetten ze een stapje extra en proberen ze met pompen, gemalen en stuwen water in het gebied vast te houden of juist af te voeren. Neem gerust contact met ze op via 088-2203333.