Wat kunt u doen?


Willen we schade door droogte binnen de perken houden, dan zullen we samen manieren moeten verzinnen om water langer vast te houden en te sparen. In steden kan dit bijvoorbeeld door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. In landelijk gebied werken we samen met andere overheden en boeren aan verschillende maatregelen om water langer vast te houden, bijvoorbeeld aangepast peilbeheer, meer sponswerking in de bodem en meer waterbergingsgebieden zodat regenwater beter kan worden opgevangen.

We roepen particuliere grondbezitters en landgoedeigenaren op om mee te helpen water na een regenbui langer vast te houden en te sparen. Want wij hebben ongeveer 3.700 kilometer watergangen in beheer. Particulieren en landgoederen beheren zo’n 16.000 kilometer. Zet duikers dicht, zet stuwtjes hoger, bevorder sponswerking in de bodem door meer gebruik van organische materialen en drainagesystemen af te doppen. Zo kan de regen die valt zo effectief mogelijk worden benut en in richting van het grondwater zakken. Of koppel je regenpijp thuis af en sla dit water op in een regenton, zodat je het kunt gebruiken in een droge periode. Heel simpel en effectief.


  • Steen eruit, plant erin
    Door klimaatverandering kan er heel veel water in één keer naar beneden vallen. Doordat er veel tegels in uw tuin liggen, kan het water niet snel genoeg weg en kan het hinder en schade veroorzaken. Dit kunt u oplossen door enkele tegels uit uw tuin te vervangen door groen of waterdoorlatende verharding (grasbetontegels, grint of boomschors). Hierdoor blijft het water niet staan in uw tuin of loopt het niet naar uw riool maar zakt het water de grond in.
  • Afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van uw regenpijp
    Wanneer het nu regent op uw dak loopt het water via uw regenpijp in het rioolstelsel. Wanneer het veel regent komt er dus veel water in het rioolstelsel. Bij piekbuien is de belasting van het riool enorm groot waardoor het kan voorkomen dat het riool al dit regenwater niet aan kan. Het gevolg is dat het water op straat of in uw tuin komt te staan. In het ergste geval stroomt het water uw huis binnen. Dat wilt u voorkomen. U kunt uw regenpijp afkoppelen van het riool. Dit betekent dat u het water dat uit het riool komt rechtstreeks in uw tuin bij uw planten laat lopen. Zo infiltreert dit water in uw eigen tuin de grond in en loopt het niet weg naar het riool wat overbelasting voorkomt.
  • Aanschaffen van een regenton Een andere optie om uw water niet in het riool te laten lopen én ook niet in uw tuin (omdat u daar nog teveel tegels heeft liggen waardoor het water niet weg kan) is de regenpijp te laten uitkomen in een regenton. In een regenton kunt u het gevallen hemelwater (regen en sneeuw) opvangen en bewaren. Wanneer het droger is in uw tuin kunt u dit hemelwater gebruiken om uw gras of planten mee te besproeien. In tijden van piekbuien ontlast u dus het riool en in tijde van droogte heeft u uw eigen watervoorraad.
  • Waterdoorlatende verharding of grindpad Wanneer u toch graag stenen in uw tuin wilt maar het ook belangrijk vindt dat het water weg kan, dan kunt u ervoor kiezen om waterdoorlatende tegels of een grindpad aan te leggen. Het water loopt dan rechtstreeks de grond in en hiermee voorkomt u bij piekbuien een overbelasting van het rioolstelsel.
  • Vijver of wadi aanleggen Een wadi of een vijver is een goede manier van water opvangen in uw tuin. Een wadi is een verdieping in de tuin die bij hevige regenval kan vollopen met water. Een soort van opvangbak dus. U kunt het hemelwater van uw dak rechtstreeks naar de wadi of vijver in uw tuin leiden. Het opgevangen water blijft even in de wadi staan, maar zakt vervolgens in de grond. Het water vult zo het grondwater aan en zorgt niet voor overbelasting van het riool.

Meer handige tips over hoe je zelf kunt bijdragen aan water sparen en besparen vind je op