Neerslagtekort


Hoe droog is droog? Voor het antwoord op die vraag kijken we naar verschillende factoren. Hoe lager de waterpeilen in sloten, beken en kanalen en grondwaterpeilen zijn, hoe droger het is.

Ook het neerslagtekort is een belangrijke indicator voor het antwoord op de vraag hoe droog het is. Dit is het verschil tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende verdamping. Dit wordt op verschillende weerstations in Nederland bijgehouden in de periode van 1 april tot en met 30 september (in het groeiseizoen). Hoe groter het neerslagtekort, hoe droger het is.

1 millimeter = 1 liter per m2

Het neerslagtekort wordt berekend in millimeters. 1 millimeter komt overeen met 1 liter per m2. In een gemiddeld jaar hebben we in de zomer in het gebied van Vechtstromen te maken met een neerslagtekort dat ligt tussen de 80 en 100 millimeter, oftewel 80 á 100 liter per m2. Dit komt overeen met 8 á 10 emmers water van 10 liter.

In de extreem droge jaren 2018 en 2019 is het neerslagtekort in grote delen van ons gebied (Twente en Zuidoost Drenthe) opgelopen tot rondom de 300 millimeter. Dat komt overeen met 30 emmers water per vierkante meter.