Onttrekkingsverboden


Op deze pagina vindt u de nu geldende onttrekkingsverboden. Deze wordt aangepast zodra er iets wijzigt.

Onttrekkingsverbod vijvers waar wateraanvoer niet mogelijk is

Er is vrijdag 30 juni 2023 een onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is ingesteld.

Daarnaast geldt het hele jaar door de beregeningsregeling en de permanente verboden in een beschermingszone/verbodszone.

Beregenen 2020


Toezicht

De medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden. Wanneer u wilt onttrekken uit oppervlaktewater of grondwater, kijk dan of u een melding moet doen of vergunning aanvragen.