Onttrekkingsverboden


Op deze pagina vindt u de nu geldende onttrekkingsverboden. Deze wordt aangepast zodra er iets wijzigt.

Onttrekkingsverbod vijvers waar wateraanvoer niet mogelijk is per 1 november ingetrokken

Het onttrekkingsverbod dat de afgelopen zomer is ingesteld vanwege de droogte, is met ingang van 1 november niet langer van kracht. Dit betekent dat met ingang van deze datum enkel de reguliere beregeningsregeling en de permanente verboden in een beschermingszone/verbodszone van kracht zijn.

Beregenen 2020


Toezicht

De medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden. Wanneer u wilt onttrekken uit oppervlaktewater of grondwater, kijk dan of u een melding moet doen of vergunning aanvragen.