Onttrekkingsverboden


Op deze pagina vindt u de nu geldende onttrekkingsverboden. Deze wordt aangepast zodra er iets wijzigt.

Per 12 augustus verbod grondwateronttrekking kwetsbare natuur Twente en deel Salland

In het deel van ons beheergebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht, dreigt het neerslagtekort op te lopen naar meer dan 250 millimeter. Daarom stellen wij per 12 augustus 2022 een verbod in op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland).

Per 27 juni onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied

Door de aanhoudende droogte en warme periodes, is er verslechtering van de waterkwaliteit in stedelijk gebied. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden heeft ons dagelijks bestuur besloten dat vanaf maandag 27 juni 2022 een verbod in werking treedt voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Beregenen 2020


Toezicht

De medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden. Wanneer u wilt onttrekken uit oppervlaktewater of grondwater, kijk dan of u een melding moet doen of vergunning aanvragen.