Veel gestelde vragen


Wat kan ik doen als het water mijn huis in dreigt te komen?

Als u ziet dat de straat blank komt te staan, probeer dan te voorkomen dat het water via de deuren naar binnen kan komen. Dit kunt u allemaal doen:

 • Leg waardevolle spullen hoog en droog.
 • Leg een handdoek over uw toilet en doe vervolgens de toiletbril met deksel dicht. Zet daarna een emmer water of iets anders zwaars op de deksel.
 • Leg een handdoek met een verzwaring op het doucheputje.
 • Laat de auto staan als dat mogelijk is; rijden veroorzaakt golven en waterstromen.
 • Zorg dat water goed kan weglopen, dus check straatkolken en dakgoten en maak ze vrij van takjes en vuil.
 • Pas op voor losliggende putdeksels, door stroming en drukverschillen kunnen ze verschuiven.
 • Plak ducktape op spouwopeningen en naden van deuren om water buiten te houden.
 • Loopt het water via het toilet toch uw huis in? Dan kan het water niet weglopen naar het hoofdriool. Koppel in dat geval de regenpijp af, zodat regenwater buiten blijft en niet uw huis inloopt.
 • Plaats zandzakken voor de deur om water buiten te houden (informeer bij uw gemeente of ze zandzakken beschikbaar hebben).

Als het water dan tóch mijn huis inloopt, waar kan ik mijn vragen dan kwijt?

 • Voor vragen over wateroverlast door grondwater of rioolwater/riolering en ondergelopen kelders, kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Indien mogelijk kan de brandweer u helpen bij het leegpompen van uw kelder.
 • Voor vragen over wateroverlast als gevolg van het hoge waterpeil in sloten, plassen en vaarten, kunt u terecht bij het waterschap: 088 - 220 33 33.

Op wie kan ik een beroep doen bij waterschade door wateroverlast?

U kunt daarvoor terecht bij de verzekeringsmaatschappij waar u een schadeverzekering heeft afgesloten. Over het algemeen is waterschade gedekt door de opstalverzekering. Uw verzekeraar of tussenpersoon kan u hier meer over vertellen.

Op wie kan ik een beroep doen bij gewasschade door wateroverlast?

U kunt daarvoor terecht bij de verzekeringsmaatschappij waar u een schadeverzekering heeft afgesloten.

Hoe weet ik of een duiker verstopt zit?

Als er een groot verschil te zien is tussen de waterstanden aan beide kanten van de duiker, dan kan de duiker verstopt zitten. Het waterschap stuurt in dat geval iemand langs om eventuele verstoppingen te verwijderen. Geef dit soort vermoedens dus vooral aan ons door via: 088 – 2203333.

Het water staat nog steeds hoog, waarom zakt het niet?

Bij extreme regenbuien stijgt het peil in de watergangen door de grote hoeveelheden water. Het duurt helaas even voordat het water is afgevoerd en ook niet meer zichtbaar op de weilanden ligt. Wel blijft de grond nog enige tijd verzadigd (gemiddeld circa twee weken) waardoor een nieuwe regenbui sneller dan normaal voor plassen zal zorgen.