Peilbuizen


Regelmatig plaatsen we nieuwe peilbuizen. Tijdelijk, omdat we tijdens en na werkzaamheden willen zien wat de effecten zijn op het grondwater. Of voor langere tijd, omdat we ergens een beter beeld willen hebben van de grondwaterstand en de veranderingen hierin. Het kan zijn dat zo´n peilbuis in de buurt van uw huis of op uw grond komt te staan. Wat kunt u, als grondeigenaar, in zo´n situatie verwachten?

Meewerken aan het plaatsen van een grondwatermeetpunt op uw grond is vrijwillig. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden. U ontvangt geen financiële vergoeding voor het meetpunt op uw grond. U kunt op verzoek beschikken over de meetgegevens van uw perceel.

Mocht u na verloop van tijd het meetpunt niet langer op uw land willen hebben, dan zullen we deze na overleg verwijderen. De meeste nieuwe meetpunten van het waterschap voeren we uit met een datalogger (zie kader). Daarom bezoeken medewerkers van het waterschap het meetpunt slechts af en toe. We willen u zo min mogelijk overlast veroorzaken.

Bij de plaatsing van de peilbuis zorgen we ervoor dat de kans op beschadiging door anderen minimaal is. We vragen u om het ons te melden als het meetpunt toch beschadigd raakt. Eventuele schade aan het meetpunt wordt niet op u verhaald.

peilbuis

Een peilbuis heeft in het onderste deel gaatjes, het filter, en is ongeveer één meter lang. Hierdoor staat het water in de buis net zo hoog als het grondwater er omheen. De afstand tussen het grondwaterpeil en het maaiveld (de grond waarop wij staan) wordt de grondwaterstand (tussen de rode en de witte pijl) genoemd.


Soorten peilbuizen

We werken met drie soorten peilbuizen.

  1. Van oudsher werken we met peilbuizen die we handmatig meten met een peilapparaat. Op de 14e en de 28e dag van de maand bezoekt een medewerker (de opnemer) alle meetpunten; ter plekke meet en noteert hij de stand per peilbuis. De handmatig opgenomen meetgegevens verwerkt hij op kantoor.
  2. Tegenwoordig is de meest gebruikte peilbuis de standalone. Dit is een peilbuis met een zogenaamde datalogger of drukopnemer. Een datalogger is een klein meetinstrument dat automatisch (eens per uur) de grondwaterstand en -temperatuur meet. Om de drie maanden controleert een medewerker het apparaat en haalt hij de gegevens uit de datalogger.
  3. We werken ook met peilbuizen die een datalogger en een draadloze netwerkverbinding hebben. Deze peilbuizen hebben een telefoonverbinding naar kantoor, zodat wij op elk moment de actuele grondwaterstanden kunnen inzien. Dat is soms nodig, bijvoorbeeld als we onderhoudswerk uitvoeren waarbij het grondwater niet te hoog mag staan.