Soorten peilbuizen


We werken met drie soorten peilbuizen.

1. Van oudsher werken we met peilbuizen die we handmatig meten met een peilapparaat. Op de 14e en de 28e dag van de maand bezoekt een medewerker (de opnemer) alle meetpunten; ter plekke meet en noteert hij de stand per peilbuis. De handmatig opgenomen meetgegevens verwerkt hij op kantoor.

2. Tegenwoordig is de meest gebruikte peilbuis de standalone. Dit is een peilbuis met een zogenaamde datalogger of drukopnemer. Een datalogger is een klein meetinstrument dat automatisch (eens per uur) de grondwaterstand en -temperatuur meet. Om de drie maanden controleert een medewerker het apparaat en haalt hij de gegevens uit de datalogger.

3. We werken ook met peilbuizen die een datalogger en een draadloze netwerkverbinding hebben. Deze peilbuizen hebben een telefoonverbinding naar kantoor, zodat wij op elk moment de actuele grondwaterstanden kunnen inzien. Dat is soms nodig, bijvoorbeeld als we onderhoudswerk uitvoeren waarbij het grondwater niet te hoog mag staan.


Peilbuismeten