Zomer- en Winterstreefpeilen


Wij zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit, met inachtneming van de natuurlijke kenmerken van ons watersysteem.

Om de aanwezige functies zo goed mogelijk te bedienen, reguleren we de af- en aanvoer van oppervlaktewater met behulp van peilregulerende kunstwerken (stuwen, gemalen, inlaten, enz.)

Voor ieder peilregulerend kunstwerk is een zomer- en winterstreefpeil vastgelegd in m+N.A.P.. De vastgelegde peilen maken onderdeel uit van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem)) en zijn als bijlage toegevoegd aan het waterbeheerplan.

Vragen of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de zomer- en/of winterstreefpeilen voor uw percelen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de gebiedsbeheerder van uw gebied.

Peilwijziging aanvragen

Er kan aanleiding zijn om streefpeilen structureel te wijzigen.  Hiervoor kunt u een aanvraag voor een peilwijziging indienen.


Zomer- en winterpeilenkaart

Peilkaart