Fors regen voorspeld, waterschap houdt waterstanden scherp in de gaten

Gepubliceerd op 1 januari 2024

De waterstanden in ons hele beheergebied zijn de afgelopen dagen verder gedaald. De weersvoorspellingen vanaf komende nacht laten veel neerslag zien, daarom zijn wij alert en houden de ontwikkelingen in de waterstanden scherp in de gaten. Door de daling van afgelopen dagen is een buffer ontstaan om de voorspelde regen zo veel mogelijk op te kunnen vangen. Met de verwachte neerslag vanaf komende nacht wordt er vanaf morgen weer een stijging verwacht van de peilen. Wij blijven daarom alert en opgeschaald. Taluds, dijken en oevers kunnen instabiel zijn door de langdurige blootstelling aan en het nu terugtrekkende water. We verzoeken dan ook om enkel gebruik te maken van verharde wegen en paden en goed op te letten.

De Vecht

Momenteel heeft de Vecht bij De Haandrik een afvoer van circa 90 mper seconde. Het waterpeil is mooi gezakt en er is een buffer ontstaan. Op dit moment is de waterstand richting het winterpeil. Volgens de huidige weersverwachting zal de afvoer vanaf morgen weer gaan stijgen, met een piek op 5 januari. Het retentiegebied (gebied om water vast te houden) het Heemsermarspark in Hardenberg dat 26 december is ingezet om overlast in Hardenberg tegen te gaan heeft zijn werk gedaan. Deze is weer open gezet zodat het water het park weer kan verlaten. Het watersysteem reageert snel, indien nodig kan deze weer ingezet worden.

De Dinkel

Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 7 m3per. Volgens de huidige weersverwachting zal de afvoer vanaf morgen weer gaan stijgen met een verwachte piek op 3 en 4 januari. De onzekerheid in de neerslagverwachting is echter groot, dus we houden de situatie goed in de gaten. Keringen worden extra gecontroleerd en in de gaten gehouden, het systeem reageert snel op elke neerslag dus we blijven alert rondom de Dinkel.

De Regge

De waterstanden in de Regge zijn sterk gedaald. Ook bij de Regge verwachten we vanaf morgen een stijging naar aanleiding van de komende verwachte neerslag. We houden op verschillende plekken langs de Regge de situatie nauwlettend in de gaten.

Drentse kanalensysteem

Via het Afwateringskanaal wordt momenteel circa 20 m3 per seconde afgevoerd. De waterstanden zijn de afgelopen dagen gedaald en vanaf morgen wordt ook hier een stijging verwacht. Op dit moment zijn er geen problemen met de waterstanden in het kanalensysteem.

Weersvoorspelling

Vooruitzichten korte termijn: vanaf komende nacht en morgen, dinsdag 2 januari, veel regen en in de avond en woensdag kans op veel wind. De dagen erna bewolkt en nat. Vanaf het weekeind droger, een grotere kans op zon en duidelijk minder zacht met lichte vorst in de nacht vrij zacht weertype met veel wind. Na het weekeind vrij grote kans op een overwegend droog weertype met maximumtemperaturen onder het langjarig gemiddelde en vrij grote kans op vorst in de nacht.

Niet kanoën op beken en rivieren door sterke stroming

Wij blijven waarschuwen dat ondanks de dalende waterpeilen is het nog steeds gevaarlijk is om te gaan (kano)varen op de Vecht, Regge, Dinkel of één van de andere rivieren met kanoroutes in ons gebied.


Meld verstoppingen of schades aan waterschapswerken

Wanneer u schades aan taluds, dijken, oevers of waterschapswerken ziet of er zijn verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken, meld dit dan bij ons. Dan kunnen wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier invullen, bij directe spoed kunt u het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.