Watersysteem nog steeds verzadigd

Gepubliceerd op 26 januari 2024

De (grond)waterstanden zijn de afgelopen week iets gestegen. Ons watersysteem is nog steeds verzadigd dus we houden een vinger aan de pols bij neerslag. Vandaag wordt neerslag verwacht, maar dat zal naar verwachting niet tot grote problemen leiden. Op plekken waar het kan houden we weer water vast. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse. Wij zijn direct na de hoogwaterperiode gestart met inspecties en werkzaamheden om schades aan stuwen, gemalen, dijken, keringen en oevers in kaart te brengen en te herstellen.

De Vecht, Dinkel, Regge en Drentse kanalen

Momenteel heeft de Vecht bij Emlichheim een afvoer van circa 50 m3  per seconde, volgens de voorspellingen zal de waterstand het weekeinde nog iets stijgen. De Dinkel en ook de Regge zullen het weekeind nog iets stijgen. Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 6 mper seconde. Het Afwateringskanaal heeft een afvoer van circa 27 m3  per seconde. Er zijn op dit moment in het Drentse kanalensysteem geen problemen.

Weersvoorspelling

Vandaag is het bewolkt en regenachtig. In het weekeind droger met zonnige perioden met in de nachten plaatselijk lichte vorst waarbij in de nacht naar zaterdag een redelijke kans op bevriezingsgladheid is. Na het weekeinde is het zacht en overwegend droog. Vanaf volgende week een grotere kans op wisselvallig weertype met geregeld neerslag.

Inspecties na hoogwaterperiode

Na de hoogwaterperiode zijn wij gestart met inspecties en onderzoek in ons gebied. Door de kracht van het water en meedrijvende takken, stammen en vuil, zijn op sommige plekken schades ontstaan aan stuwen, roosters en keringen. Daarnaast zijn taluds, dijken en oevers door de langdurige blootstelling aan water zo doordrenkt dat deze kwetsbaar zijn voor beschadigingen.

Door het hoogwater hebben mollen en muskus- en beverratten het hogerop gezocht en hebben hier en daar gangen hoger in de oevers en dijken gegraven. Na onderzoek is geconstateerd dat dit geen grote problemen oplevert. Onze muskus- en beverrattenbestrijders zijn extra alert op dit soort schades.

Oppervlaktewater

We houden het jaar rond zoveel mogelijk water vast om het grondwatersysteem op peil te houden om goed het groeiseizoen in te gaan. Op dit moment leveren we maatwerk en spelen we in op de lokale actuele omstandigheden na de hoogwaterperiode. We houden daarbij water vast wanneer dat kan en voeren water af wanneer dat nodig is. Wanneer de bodem vol is en stuwen te hoog staan, kan er namelijk wateroverlast optreden wanneer er in korte tijd veel regen valt.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich ruim boven het langjarige gemiddelde. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week stabiliseren.