Nog altijd neerslagoverschot en hoge grondwaterstanden

Gepubliceerd op 28 juni 2024

Afgelopen week was het droog en warm. Door de forse hoeveelheid neerslag de afgelopen periode, hebben we echter nog steeds een neerslagoverschot en relatief hoge grondwaterstanden. Deze hoge grondwaterstanden kunnen op sommige plekken overlast veroorzaken voor inwoners en agrariërs. Langs het Twentekanaal hebben we de inlaten gesloten in verband met hoge concentraties HCH in het kanaal. Hierdoor kunnen de waterpeilen in het achterliggende gebied dalen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Grondwaterstanden

Doordat de grondwaterstanden overal in ons gebied hoog staan en de bodem verzadigd is, zal er nog water worden afgevoerd op plaatsen waar dat nodig is. Daar waar het grondwater weer op normaal peil is, zal waar mogelijk ook water worden vastgehouden. Met de huidige weersverwachtingen zal de grondwaterstand de komende periode iets gaan dalen.

Actuele situatie en verwachting rivieren

Momenteel heeft de Vecht bij Emlichheim een afvoer van ongeveer 9,5 m3/s dit is een flinke daling vergeleken met twee weken geleden. Volgens de huidige modelverwachting zal de afvoer op de Vecht de komende dagen iets gaan dalen.

Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer die gelijk is aan de normale afvoer voor de tijd van het jaar. Volgens de huidige modelverwachting zal de afvoer op de Dinkel de komende periode gelijk blijven.

Ook de Regge heeft op dit moment weer waterstanden die gelijk zijn aan de normale peilen voor de tijd van het jaar.

Neerslagoverschot en neerslagtekort

Vanaf 1 april houden we het neerslagtekort bij. Dat is het verschil tussen de hoeveelheid neerslag en de hoeveelheid water die verdampt. Wanneer er echter meer neerslag valt dan er verdampt hebben we dus een neerslagoverschot.

Op dit moment meten we op weerstation Twenthe een neerslagoverschot van 21 mm terwijl dat normaal rond deze tijd van het jaar een neerslagtekort is van ongeveer 70 mm. Een verschil van bijna 90 mm.

In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, is een neerslag overschot van 4 mm. Normaal hebben we daar rond deze tijd van het jaar een neerslagtekort van ongeveer 60 mm. Daar dus 56 mm meer water dan normaal.

De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Waterkwaliteit

In het Twentekanaal zijn verhoogde concentraties HCH (hexachloorcyclohexaan) gemeten. Al onze inlaten vanuit het Twentekanaal naar ons watersysteem staan daarom dicht. Omdat er daar nu geen water wordt ingelaten en er door de huidige weersomstandigheden wel water verdampt, kunnen de waterpeilen in de achterliggende gebieden lager zijn of lager worden dan normaal. Medewerkers van het waterschap monitoren de situatie en houden in het gebied nauwlettend de toestand van de watergangen in de gaten.