Dijkleger ingezet

Gepubliceerd op 27 december 2023

Preventief en éénmalig wordt vandaag het dijkleger van Vechtstromen ingezet. De vrijwillige dijkwachters lopen op de dijken langs de Vecht en het Afwateringskanaal. Dit is vanaf de grens met Duitsland tot net onder Ommen.

Niet op de dijken lopen

De vrijwillige dijkwachters van het dijkleger van Vechtstromen zijn hiervoor getraind. We vragen het publiek om NIET op de dijken te komen en langs te lopen.


Meld verstoppingen van watergangen

Er zijn de afgelopen dagen al veel vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Onze collega’s doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen. Meer informatie over wateroverlast .

Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier invullen, bij directe spoed kunt u het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.

U hoeft het waterschap, politie of brandweer niet te bellen wanneer weilanden, wegen, fietspaden of dergelijk zijn ondergelopen.