Waterpeil Overijsselse Vecht bereikt recordhoogte

Gepubliceerd op 27 december 2023

In ons gebied is erg veel regen gevallen en er wordt bovendien veel neerslag afgevoerd vanuit Duitsland, via Dinkel, Regge en Vecht richting het IJsselmeer. De waterstanden op de Regge en Dinkel vlakken op het moment af of dalen zelfs licht. De Vecht bereikte vandaag een recordhoogte van 13,14 meter boven NAP. Dat is zeven centimeter hoger dan in 1998, het jaar waarin we enorme wateroverlast hadden in ons gebied. Het peil op de Vecht blijft nog geruime tijd hoog. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.

De Vecht

Momenteel heeft de Vecht bij De Haandrik een afvoer van circa 185 m3 per seconde. Volgens de huidige verwachting zal dit nog verder toenemen tot ongeveer 190 m3 per seconde later vandaag. De Vecht zit dus goed vol en gaat hier en daar ver buiten de oevers. Vandaag bereikt de Vecht een recordhoogte, sinds we daar metingen doen. De waterstand op de Vecht blijft nog een tijd hoog. Circa 45 vrijwillige dijkwachters inspecteerden vandaag de dijken langs de Vecht en het Afwateringskanaal. Dit is vanaf de grens met Duitsland tot net onder Ommen.

De Dinkel

Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 25 m3 per seconde. Volgens de huidige verwachting zal de afvoer van de Dinkel iets gaan dalen. De onzekerheid in de neerslagverwachting is echter groot, dus onze medewerkers houden de situatie goed in de gaten.

De Regge

De Regge heeft op de midden en beneden Regge extreem hoog water. De situatie is vergelijkbaar met gisteren. De waterstanden zijn de afgelopen uren gelijk gebleven, maar beginnen bovenstrooms te dalen. Het hoge waterpeil op de Regge heeft ervoor gezorgd dat er rondom Hancate bij het Zwolsekanaal wateroverlast is ontstaan bij een woning en omliggende panden. Hier hebben wij zondag een zandzakkendijk aangelegd om een woning te beschermen tegen het water. Dit heeft tot op heden het gewenste resultaat gehad en we houden de situatie nauwlettend in de gaten. Daarnaast zijn begin deze week bij nog een aantal woningen in het gebied zandzakken geplaatst om deze te beschermen tegen het water. Gisteren zijn op 4 trajecten langs de Regge dijkcontroles uitgevoerd. De twee gemalen en de 100 meter nooddijk die geplaatst zijn om de Meersendijk droog te houden, hebben tot nu toe gewerkt.

Drentse kanalensysteem

Via het Afwateringskanaal wordt circa 55 m3 water per seconde afgevoerd. De waterstanden zijn de afgelopen uren gelijk gebleven. Op dit moment zijn er geen grote problemen met de waterstanden in het kanalensysteem. Meldingen van hoog water rondom Schoonebeek nemen toe, ook hier doen we er alles aan om overlast te beperken.

Weersvoorspelling

Vanochtend enige tijd regen, in de middag droog en in het zuiden wat zon. Morgen vrij veel wind en in het noordwesten en noorden enkele buien. Tot en met de jaarwisseling zacht en zeer nat, met vooral in het weekeinde ook veel wind. Ook na de jaarwisseling blijft het nat, maar wordt het minder zacht en vooral ook minder winderig. Er is een grote kans op een code geel voor windstoten op zaterdag en zondag.

Niet kanoën op beken en rivieren door sterke stroming

Het is levensgevaarlijk om nu te gaan (kano)varen op de Vecht, Regge, Dinkel of één van de andere rivieren met kanoroutes in ons gebied. Ook als het even droog en mooi weer is. Door de vele regen zijn de waterpeilen en stroomsnelheden erg hoog en onvoorspelbaar.

Kaarten

Op onderstaande kaarten van Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) / Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) is goed te zien dat ons gebied getroffen is door veel neerslag.  Bovendien wordt er veel neerslag vanuit Duitsland afgevoerd via de Dinkel en de Vecht.

Kaart1

Kaart2


Meld verstoppingen van watergangen

Er zijn de afgelopen dagen al veel vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Onze collega’s doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen. Meer informatie over wateroverlast .

Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier invullen, bij directe spoed kunt u het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.

U hoeft het waterschap, politie of brandweer niet te bellen wanneer weilanden, wegen, fietspaden of dergelijk zijn ondergelopen.