Hoogste punt lijkt bereikt, maar het waterschap blijft alert

Gepubliceerd op 28 december 2023

De waterstanden in het beheergebied van waterschap Vechtstromen laten een dalende trend zien. Deze trend is het best zichtbaar bij de Regge, het Drentse kanalensysteem en de Dinkel. De Vecht heeft op donderdag 28 december in Nederland zijn hoogste punt bereikt en begint in Duitsland nu langzaam te dalen. Dit is goed nieuws, maar het waterschap blijft alert.

Want nog steeds voeren onze vier grote stromen enorm veel water af. De bodem en de waterlopen zijn volledig gevuld en de komende dagen wordt opnieuw neerslag verwacht, waardoor de waterstanden kunnen stijgen. Verder kunnen de taluds en oevers instabiel worden door de langdurige blootstelling aan water. We verzoeken dan ook om enkel gebruik te maken van verharde wegen. Ook het dalende water brengt overigens risico’s mee. Zo kunnen bepaalde wegen en fietspaden weer begaanbaar worden, maar er ligt wel veel modder op en eventueel drijfhout. Houd daar rekening mee. We werken er hard aan om overlast te beperken en we houden het watersysteem in de gaten.

De Vecht

De Vecht bereikte gisteren in Emlichheim een recordhoogte met een peil van 13.14m+NAP. Momenteel heeft de rivier bij De Haandrik een afvoer van circa 190m3 per seconde.  Ondanks de recordhoogte in Emlichheim, is het beeld in het watersysteem nu anders dan in 1998. De situatie was afgelopen dagen ernstig, maar niet kritiek.  Al was er wel op verschillende plekken aanzienlijke overlast. De Vecht zit nog steeds goed vol en staat op een aantal plekken ver buiten haar oevers. Ook na vandaag blijft de waterstand op de Vecht nog hoog.

Noodmaatregel Noord en Zuid Meene

In oktober 1998 stond het water in de Vecht erg hoog en was de situatie op sommige plekken kritiek. Het toenmalige waterschap heeft daarop besloten dat het gebied Noord en Zuid Meene bij zeer hoog water kan worden ingezet als noodgebied om water te bergen. Daarmee wordt de veiligheid in plaatsen als Coevorden en Hardenberg beter geborgd.

Ondanks dat de waterstand van de Vecht in Emlichheim, gisteren een recordhoogte bereikte, is er niet overwogen om de noodmaatregel Noord en Zuid Meene in te zetten. De grenswaarde om dat te overwegen, is een peil van 10.60m+NAP bij stuw de Haandrik. De hoogste waarde die we daar de afgelopen dagen hebben gemeten was echter ‘maar’ 10.40m+NAP.

Het inzetten van Noord en Zuid Meene is een maatregel die alleen in noodsituaties wordt ingezet. De inzet van deze noodmaatregel brengt enorme kosten met zich mee, de N34 moet er voor worden afgezet en ook de spoorverbinding ter plaatste moet dan uit de dienstregeling worden gehaald.

De Dinkel

Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 12m3 per seconde. De verwachting is dat de afvoer verder daalt. De onzekerheid in de neerslagverwachting is echter groot, dus onze medewerkers houden de situatie goed in de gaten. Maar het dalende water zorgt in ieder geval voor ruimte in het watersysteem om neerslag van komend weekend op te kunnen vangen.

De Regge

Op de Regge zijn de peilen de afgelopen uren gedaald. Er is niet langer sprake van een extreem hoogwater situatie. De dalende trend zorgt ook in de Regge voor enige ruimte in het watersysteem om nieuwe neerslag op te kunnen vangen. De Regge staat bij Hancate met een waterpeil van 6.20m+NAP momenteel een halve meter lager dan tijdens de piek op eerste en tweede kerstdag. De maatregelen die we in de omgeving van Hancate hebben getroffen om woningen te beschermen hebben tot op heden het gewenste resultaat. Maar ook hier houden we de situatie nauwlettend in de gaten.

Drentse kanalensysteem

Via het Afwateringskanaal wordt circa 35m3 water per seconde afgevoerd. De waterstanden zijn de afgelopen uren gedaald. Op dit moment zijn er geen problemen met de waterstanden in het kanalensysteem.

Weersvoorspelling

Voor de korte termijn wordt aanhoudend wisselvallig zacht weer verwacht met veel wind. Tot en met de jaarwisseling is het zacht en zeer nat, met vooral op oudejaarsdag veel wind. Ook na de jaarwisseling blijft het wisselvallig, maar wordt het minder zacht en minder winderig. Er is een grote kans op een code geel voor windstoten op zaterdag en zondag.

Niet kanoën op beken en rivieren door sterke stroming

Ondanks de dalende waterpeilen is het nog steeds levensgevaarlijk om nu te gaan (kano)varen op de Vecht, Regge, Dinkel of één van de andere rivieren met kanoroutes in ons gebied. Ook als het even droog en mooi weer is. De stroomsnelheden kunnen nog steeds hoog en onvoorspelbaar zijn.


Meld verstoppingen van watergangen

Er zijn de afgelopen dagen al veel vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Onze collega’s doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen. Meer informatie over wateroverlast .

Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier invullen, bij directe spoed kunt u het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.

U hoeft het waterschap, politie of brandweer niet te bellen wanneer weilanden, wegen, fietspaden of dergelijk zijn ondergelopen.

Bovenstrooms Enter is de Regge terug binnen de kades

Aan de Beerninksweg bij Losser is het brugdek over de Ruhenbergerbeek weer boven water.