Weersvoorspellingen onzeker, waterschap blijft alert

Gepubliceerd op 29 december 2023

De waterstanden in het beheergebied van waterschap Vechtstromen zijn verder aan het dalen. Dit geldt voor zowel Regge, Dinkel, Vecht als Drents Kanalensysteem. Wel zijn de weersvoorspellingen erg onzeker en staan de grondwaterpeilen onveranderd hoog. Mocht er weer veel regen gaan vallen, dan kunnen de waterpeilen op korte termijn opnieuw gaan stijgen. Ons waterschap blijft daarom alert en opgeschaald. Taluds, dijken en oevers kunnen instabiel worden door de langdurige blootstelling aan water. We verzoeken dan ook om enkel gebruik te maken van verharde wegen en paden. Op bepaalde wegen en paden kan modder en drijfhout liggen.

De Vecht

Momenteel heeft de Vecht bij De Haandrik een afvoer van circa 160 m3/s. Volgens de huidige modelverwachting zal de afvoer dalen, maar het waterpeil blijft wel relatief hoog. Ook kan er door eventuele neerslag nog een stijging komen.

De Dinkel

Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 9 m3/s. Volgens de huidige modelverwachting zal de afvoer gelijk blijven. De onzekerheid in de neerslagverwachting is echter groot, dus we houden de situatie goed in de gaten.

De Regge

De waterstanden in de Regge zijn momenteel sterk gedaald. Ook hier is de neerslagverwachting onzeker en houden we de situatie nauwlettend in de gaten.

Drentse kanalensysteem

Via het Afwateringskanaal wordt momenteel circa 30 m3/s afgevoerd. De waterstanden zijn de afgelopen uren gedaald. Op dit moment zijn er geen problemen met de waterstanden in het kanalensysteem.

Weersvoorspelling

Vooruitzichten korte termijn: van tijd tot tijd buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Morgen overdag meest droog en wat zon. Tot en met de jaarwisseling zacht en nat weer. Vooral op oudejaarsdag veel wind. Daarna waarschijnlijk aanhoudend wisselvallig weer.

Niet kanoën op beken en rivieren door sterke stroming

Ondanks de dalende waterpeilen is het nog steeds gevaarlijk om nu te gaan (kano)varen op de Vecht, Regge, Dinkel of één van de andere rivieren met kanoroutes in ons gebied.


Meld verstoppingen van watergangen

Er zijn de afgelopen dagen al veel vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Onze collega’s doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen. Meer informatie over wateroverlast .

Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier invullen, bij directe spoed kunt u het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.

U hoeft het waterschap, politie of brandweer niet te bellen wanneer weilanden, wegen, fietspaden of dergelijk zijn ondergelopen.