Waterstanden bijna overal weer normaal

Gepubliceerd op 12 januari 2024

De waterstanden van de Vecht, Regge, Dinkel en de Drentse kanalen zijn de afgelopen dagen gedaald tot normale waarden. De situatie is nu goed beheersbaar, maar ons watersysteem is nog wel verzadigd. We blijven dus alert. Afgelopen week zijn wij gestart met inspecties en werkzaamheden om schades aan stuwen, gemalen, dijken, keringen en oevers in kaart te brengen en te herstellen. Hiervoor is mede een beroep gedaan op het dijkleger, dat afgelopen woensdag op inspectie is geweest langs de Vecht. De schades zijn het gevolg van het hoge water.

De Vecht, Dinkel, Regge en Drentse kanalen

Momenteel heeft de Vecht bij Emlichheim een afvoer van circa 50 mper seconde, volgens de voorspellingen zal deze nog tot zondag dalen en daarna stabiliseren. Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 4 mper seconde. De Dinkel en ook de Regge zullen tot zondag dalen en daarna stabiliseren. Het Afwateringskanaal heeft een afvoer van circa 20 mper seconde. Er zijn op dit moment ook in het Drentse kanalensysteem geen problemen.

In de stroomgebieden van de Rijn, IJssel, Maas en andere grote rivieren in ons land, zijn de hoge waterstanden nog niet voorbij. Ook in Duitsland is op veel plekken hoogwater. Er wordt op veel plekken nog steeds heel hard gewerkt aan het voorkomen van overlast en overstromingen. Deze watersystemen hebben echter geen invloed op de waterstanden in ons beheergebied en dit zal dan ook bij ons niet zorgen voor hogere waterpeilen.

Weersvoorspelling

In het weekeinde is er veel bewolking en vooral zondag kans op wat regen bij maxima rond 5°C. Na het weekeinde wordt het kouder met kans op winterse buien. Vanaf volgende week een grotere kans op wisselvallig en vrij koud weertype met geregeld (winterse) neerslag. Later neemt de kans op een zachter weertype toe

Inspecties volop bezig

Nu het water is gezakt, zijn wij gestart met inspecties en onderzoek in ons gebied. Door de kracht van het water en meedrijvende takken, stammen en vuil, zijn op sommige plekken schades ontstaan aan stuwen, roosters en keringen. Daarnaast zijn taluds, dijken en oevers door de langdurige blootstelling aan water zo doordrenkt dat deze kwetsbaar zijn voor beschadigingen.

Muskus- en beverratten kunnen momenteel extra schade veroorzaken. Door het hoogwater hebben de dieren het hogerop gezocht en kunnen daar gaten graven die problemen opleveren. Onze muskus- en beverrattenbestrijders zullen de komende periode extra alert zijn op dit soort schades.

Inspectie Dijkleger

Om de dijken langs de Vecht goed te controleren is afgelopen woensdag het dijkleger ingezet. Zij hebben een extra inspectie uitgevoerd en de dijken van het Afwateringskanaal en de Vecht gecontroleerd, onder meer op gaten en  beschadigingen. Op een aantal plaatsen zijn er inderdaad randen van de dijk gaan schuiven, maar gelukkig zijn nergens grote schades aangetroffen. Wel is er graafschade door dieren aangetroffen. Omdat de dijken verzadigd zijn met water, zijn de mollen hoger in de dijk gekropen, waardoor de onderste gangen vol water liepen. De meeste meldingen gingen over rommel op de dijk, zoals plastic en hout.