Droger weer op komst, waterstanden dalen iets

Gepubliceerd op 1 maart 2024

De afgelopen dertig dagen is er opnieuw flink wat regen gevallen. In het Twentse deel van ons gebied viel zelfs twee keer zoveel neerslag als normaal  voor de tijd van het jaar. Voor de aankomende dagen wordt een droger weertype voorspeld. De (grond)waterstanden zullen dan ook wat gaan zakken. We leveren maatwerk en voeren geen water af waar dat niet nodig is. De bodem en de oevers van de watergangen zijn verzadigd door de regen. We waarschuwen wandelaars die langs de watergangen lopen dan ook om goed op te letten of het wandelpad nog goed begaanbaar is.

De Vecht, Dinkel, Regge en Drentse kanalen

Momenteel heeft de Vecht bij Emlichheim een afvoer van circa 40m3  per seconde. Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 4 mper seconde. Volgens de weervoorspellingen zal de waterstanden op de Vecht, Regge en Dinkel de komende dagen gaan dalen. Het Afwateringskanaal heeft een afvoer van circa 12 mper seconde. Er zijn op dit moment in het Drentse kanalensysteem geen problemen en ook hier zullen de waterstanden wat dalen.

Weersvoorspelling

De afgelopen dagen is het wat droger dan de periode ervoor, ook voor de komende week is droger en zachter weertype voorspeld met vrijdag en in het weekeind nog hier en daar een buitje. Voor de langere termijn is er 70% kans op een droger weertype, met temperaturen boven het langjarig gemiddelde. De (grond)waterstanden zullen dan langzaam dalen naar een normale stand voor de tijd van het jaar.

Oppervlaktewater

We houden het jaar rond zoveel mogelijk water vast om het grondwatersysteem op peil te houden. Bijvoorbeeld om het voorjaar / het groeiseizoen in te gaan met een goede voorraad (grond)water. Op dit moment leveren we maatwerk en spelen we in op de lokale actuele omstandigheden na de extreem natte periode. We houden daarbij water vast wanneer dat kan en voeren water af wanneer dat nodig is. Wanneer de bodem verzadig is en stuwen te hoog staan, kan er namelijk wateroverlast optreden op het moment dat er in korte tijd veel regen valt.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich ruim boven het langjarige gemiddelde. Er is de afgelopen dertig dagen opnieuw veel neerslag gevallen en die is deels de bodem in getrokken. Doordat de afgelopen week redelijk droog was, zijn de grondwaterstanden al wel wat gezakt. Met de komende drogere periode verwachten we een herstel naar lagere grondwaterstanden.


Meld schades aan waterschapswerken

Wanneer u schades aan taluds, dijken, oevers of waterschapswerken ziet of er zijn verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken, meld dit dan bij ons. Dan kunnen wij er voor zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier invullen, bij directe spoed kunt u het algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn.