Beheer van de zuiveringen en rioolgemalen


Voor het zuiveren van al het rioolwater in ons gebied, maken we gebruik van 23 zuiveringen en 103 rioolgemalen.  Om de zuiveringen en rioolgemalen zo optimaal mogelijk te beheren, gebruiken we  veel  technische apparatuur. Deze apparatuur heeft onderhoud nodig en moet op tijd vervangen worden. We monitoren en beoordelen hoe lang elk onderdeel  van de zuivering mee kan.  Zo kunnen we de technische apparatuur optimaal benutten en waar nodig, tijdig vervangen.

Procesoptimalisering is een doorgaand proces. We beoordelen gegevens van het zuiveringsproces over een bepaalde periode om te zien of er trends of afwijkingen ontdekt kunnen worden. Bij storingen proberen we te achterhalen wat de oorzaak van de storing is en tot een oplossing te komen. Indien mogelijk optimaliseren we vervolgens het proces. Zo proberen we storingen in de toekomst te  verminderen.

Digitalisering is een trend die ook bij waterschappen een rol speelt. Het verzamelen, rangschikken, analyseren en beoordelen van gegevens is erg  belangrijk voor het zuiveringsproces. Op basis van meetgegevens, parameters en bijvoorbeeld weersomstandigheden wordt geprobeerd het zuiveringsproces zodanig te beïnvloeden dat de zuivering zo effectief en efficiënt mogelijk draait.