Heden


Natuurlijk zuiveren

Het zuiveren van rioolwater is een bijzonder proces. Er worden namelijk geen producten of stoffen toegevoegd om het water schoon te maken. Het zuiveren gaat voor een heel groot deel biologisch. Miljarden bacteriën doen elke dag hun werk.

Passie voor het zuiveren

Onze zuiveringsmedewerkers doen hun werk met grote passie. Ze werken nauw samen om iedere dag te zorgen voor een goed functionerende zuivering. Ook in de huidige tijd waarin corona een grote rol speelt, weten zij telkens weer voor schoon water te zorgen.

We zijn er dan ook trots op dat we een bijdrage leveren aan de volksgezondheid en de verbetering van de kwaliteit van het water in de natuur.

Beheer van de zuiveringen en rioolgemalen

Voor het zuiveren van al het rioolwater in ons gebied, maken we gebruik van 23 zuiveringen en 103 rioolgemalen.  Om de zuiveringen en rioolgemalen zo optimaal mogelijk te beheren, gebruiken we  veel  technische apparatuur. Deze apparatuur heeft onderhoud nodig en moet op tijd vervangen worden. We monitoren en beoordelen hoe lang elk onderdeel  van de zuivering mee kan.

Hergebruik gezuiverd water

In grote delen van Nederland is droogte een serieus probleem, zeker met de huidige klimaatontwikkelingen. De jaren 2018, 2019 en 2020 waren drie opeenvolgende, extreme droge jaren (de laatste met een droogte in deze mate was in 1976), met serieuze gevolgen voor landbouw, landnatuur en voor onze beken, vijvers en vennen.

Energiefabriek Hengelo

Van poep zoveel mogelijk stroom maken. Dat is wat de nieuwe Energiefabriek in Hengelo doet. Door een bepaald deel van het slib te koken voordat het wordt vergist, komt er nog meer biogas vrij die omgezet wordt in elektriciteit. Nu de Energiefabriek klaar is, wordt de eigen zuivering in Hengelo van energie voorzien, plus nog eens 3.500 huishoudens.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema voor ons werk aan schoon, veilig en voldoende water.

Door zelf stroom op te wekken, vergroening van ons werk gericht op biodiversiteit en het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie ) werken we maximaal mee aan de vermindering van de CO2- uitstoot. Deze doelen proberen we op verschillende manieren te bereiken.

Puurwaterfabriek

In de Puurwaterfabriek in Emmen wordt gezuiverd rioolwater getransformeerd tot ultrapuur water.

Ultrapuur water is zo zuiver dat er zelfs geen mineralen en kalk in voorkomen. Dat ultrapure water wordt als stoom ingezet bij oliewinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De puurwaterfabriek is duurzaam gebouwd. Bij het proces is een minimum aan chemicaliën nodig en als grondstof wordt rioolwater gebruikt.

De Puurwaterfabriek is eigendom van NWTR, dat in 2004 is opgericht door Waterleidingmaatschappij Drenthe en waterschap Vechtstromen. Schaarste van grond- en oppervlaktewater, energieschaarste en de milieuproblematiek zijn vraagstukken waar NWTR duurzame oplossingen voor wil bedenken. Ook het beschikbaar en betaalbaar houden van drinkwater voor de inwoners van het werkgebied is een belangrijk doel.