Duurzaamheid


Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema voor ons werk aan schoon, veilig en voldoende water.

Door zelf stroom op te wekken, vergroening van ons werk gericht op biodiversiteit en het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie ) werken we maximaal mee aan de vermindering van de CO2- uitstoot. Deze doelen proberen we op verschillende manieren te bereiken.

Zonneparken

We zuiveren jaarlijks het afvalwater van 805.000 inwoners en bedrijven. Hiervoor is veel energie nodig. Om dit zo duurzaam mogelijk te doen, plaatsen we negen zonneparken bij onze rioolwaterzuiveringen. Inmiddels zijn de zonneparken bij Oldenzaal en Vroomshoop klaar. Deze parken krijgen in totaal twintigduizend zonnepanelen. Dit is goed voor de helft van de benodigde energie om al het water te zuiveren. Bij de aanleg van de zonneparken is biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt. Zo zijn er groenstroken aangelegd en is het veld onder de zonnepanelen ingezaaid met bloemrijke grasmengsels.

Energiefabriek

Van poep zoveel mogelijk stroom maken. Dat is wat de Energiefabriek in Hengelo doet. We produceren hiermee energie voor de waterzuivering zelf én voor 3500 huishoudens. Jaarlijks wordt er 16 miljoen kWh elektriciteit geproduceerd. 6 miljoen kWh voor het zuiveren van afvalwater en de overige 10 miljoen kWh voor het Hengelose elektriciteitsnet.

Samenwerken

Om steeds meer duurzame energie te gebruiken en op te wekken, werken we samen met gemeentes en andere partijen, zowel nationaal als internationaal. Waterschap Vechtstromen neemt deel aan de Regionale Energie Transitie (RES).

Ook windenergie, energie uit (riool)water en het benutten van biomassa zoals maaisels zien wij als goede alternatieven.