Hergebruik van gezuiverd water


In grote delen van Nederland is droogte een serieus probleem, zeker met de huidige klimaatontwikkelingen. De jaren 2018, 2019 en 2020 waren drie opeenvolgende, extreme droge jaren (de laatste met een droogte in deze mate was in 1976), met serieuze gevolgen voor landbouw, landnatuur en voor onze beken, vijvers en vennen.

Ondanks dat we in Nederland op jaarbasis een neerslagoverschot hebben, is er in de zomer altijd een tekort. De verdamping via landbouwgewassen, bomen, natuurterreinen en open water is dan groter dan de neerslag die in het groeiseizoen valt. Normaal bedraagt dat tekort circa 150 mm in het zomerhalfjaar, maar afgelopen jaren bereikten we tekorten van 300 a 350 mm.  We proberen nu samen met onze partners te zoeken naar mogelijkheden om deze tekorten in de zomer te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door meer regenwater in de winter vast te houden (in de bodem), hogere streefpeilen in te stellen (minder water weg laten lopen), minder water gebruiken (zuiniger omgaan met water dus) en nog veel meer.

Ook kun je kritisch kijken naar bestaande waterstromen en –bronnen in je gebied. Zo liggen er in elk waterschapsgebied meerdere rioolwaterzuiveringen die continu een stroom van gezuiverd water lozen op onze beken, het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater). Daar zijn we in droge zomers blij mee, want dat houdt de ontvangende beken stromend. Zonder dat effluent zouden deze beken veelal droogvallen met alle ellende van dien (o.a. vissterfte). Nu wordt er ook nagedacht of je een deel van die effluentstroom (circa 50 mm op jaarbasis) zou kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld voor irrigatie van landbouwgewassen. Dat klinkt makkelijker dan het is, omdat in effluent nog allerlei stoffen zitten waarvan we eerst goed moeten weten wat de effecten ervan zijn als we dit water gaan hergebruiken. Dat onderzoeken we nu dus. De waterschappen in Nederland hebben al zeer aansprekende voorbeelden voor hergebruik van het gezuiverde afvalwater, zo ook  waterschap Vechtstromen. Denk daarbij aan de Puurwaterfabriek in Emmen en het hergebruik van gezuiverd afvalwater van de zuivering in Haaksbergen.