Passie voor het zuiveren


Zo’n 50 jaar geleden, woonde  de zuiveringsmedewerker, toen klaarmeester genoemd, in een dienstwoning op het zuiveringsterrein. In die tijd werd een storing in het zuiveringsproces aangegeven door middel van een rode lamp op de zuivering. De klaarmeester kon zo vanuit zijn dienstwoning zien of er een storing was en snelde naar de zuivering om deze storing te verhelpen.  Dat dit niet alleen tijdens de reguliere werktijden was, moge duidelijk zijn.

In de tijd dat we nog extreme winters kenden en de Elfstedentocht werd verreden, waren  bij langdurige vorstperiodes zelfs de nabezinktanks bevroren. Als medewerker op de zuivering verrichte je toen alle voorkomende werkzaamheden, dus ook het vorstvrij maken van deze tanks. Bij aankomst op de zuivering hakte je het ijs van de tanks om het proces weer op gang te brengen. Deze ervaringen zijn de basis geweest voor het opstellen van een vorstbeleid, dat in 2002 is vastgesteld.

Hoe anders is het werken op een zuivering nu. Door de jaren heen is er veel geprogrammeerd en gedigitaliseerd. Je kunt nu vanuit huis de zuivering bedienen, waardoor veel storingen vanuit huis verholpen worden. Door innovatie en technologie, hoeven de zuiveringsmedewerkers daarom niet meer zo vaak in het weekend en ’s nachts de deur uit.

Door de jaren heen valt op dat onze zuiveringsmedewerkers trots zijn op hun werk. Vol passie, zorgen ze ieder dag voor een goed functionerende rioolwaterzuivering. Ook in de huidige tijd waarin corona een grote rol speelt, weten ze telkens weer voor schoon water te zorgen. Als waterschap zijn we er trots op, dat we een bijdrage mogen leveren aan de volksgezondheid en de verbetering van de kwaliteit van het water in de natuur.